lägger kakel golv
iStock

7. Renovering

Renoveringar och mer omfattande ombyggnadsarbeten är en del av bostadens livscykel och måste ske med jämna mellanrum för att hålla boendestandarden a jour med hyresgästernas krav och förväntningar, samt förlänga fastighetens tekniska livslängd.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas ca 300 000 av miljonprogrammets lägenheter fortfarande vara i behov av omfattande ombyggnad. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt och hyresgästerna står många gånger utan inflytande över sin boendesituation. Det här har gett upphov till fenomenet renovräkning, en situation där renoveringen innebär en så kraftig hyresökning att hyresgästen inte längre kan bo kvar.

Dagens situation är ett resultat ett skevt skattesystem som inte stimulerar långsiktigt underhåll och otillräckligt statligt stöd för omfattande renoveringsarbeten till hyresrätten. Men det är också en följd av att hyresgästernas inflytande över vad som sker i den egna lägenheten har utarmats genom en fastighetsägarvänlig praxis i hyresnämnden. För att trygga besittningsrätten behöver därför hyresgästernas ställning stärkas.

Vi föreslår

  • Att hyresgästernas intressen ska vägas tyngre vid hyresnämndernas tillståndsprövning av ombyggnadsarbeten, när hyresgästerna inte lämnat sitt godkännande. Hyresvärden ska precis som i dagens lagstiftning ha beaktansvärda skäl för att genomföra åtgärderna, men åtgärderna ska också vara skäliga för hyresgästerna.
  • Att när hyresnämnden bedömer vad som är skäligt ska den i sitt beslut ta hänsyn till om hyresgästerna gemensamt i ett samråd med fastighetsägaren kunnat påverka åtgärdernas utformning och omfattning i skälig utsträckning.
  • Att hyresgästen ska ha möjligheten att välja nivåer av ombyggnad och därmed även hyresnivåer, i syfte att kunna hålla nere hyresökningar och säkra besittningsskyddet.