lägger kakel golv
iStock

7. Renovering

Renoveringar och mer omfattande ombyggnadsarbeten är en del av bostadens livscykel och måste ske med jämna mellanrum för att hålla boendestandarden a jour med hyresgästernas krav och förväntningar, samt förlänga fastighetens tekniska livslängd.

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

Vi tycker att du som hyresgäst ska ha mer att säga till när fastighetsägaren vill renovera. Renoveringar är en naturlig del av din bostads livscykel och måste ske med jämna mellanrum för att vi hyresgäster ska få en bra boendestandard. Problemet är att många ställs inför hyreshöjningar på upp till 60 procent, ibland mer, och att du som hyresgäst står utan lagstadgat inflytande över din boendesituation. Det här har gett upphov till fenomenet ’renovräkning’ som beskriver en situation där renoveringen innebär en så kraftig hyresökning att hyresgästen inte längre har råd att bo kvar.  
 
Det är orimligt att du som hyresgäst ska tvingas flytta, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. Vi vill att det ska bli lag på att du som hyresgäst ska kunna välja mellan olika nivåer på upprustning när din värd vill renovera. Så att du får större inflytande över din hyra. Ingen ska tvingas flytta på grund av en renovering. 

Vi föreslår

  • Att hyresgästernas intressen ska vägas tyngre vid hyresnämndernas tillståndsprövning av ombyggnadsarbeten, när hyresgästerna inte lämnat sitt godkännande. Hyresvärden ska precis som i dagens lagstiftning ha beaktansvärda skäl för att genomföra åtgärderna, men åtgärderna ska också vara skäliga för hyresgästerna.
  • Att när hyresnämnden bedömer vad som är skäligt ska den i sitt beslut ta hänsyn till om hyresgästerna gemensamt i ett samråd med fastighetsägaren kunnat påverka åtgärdernas utformning och omfattning i skälig utsträckning.
  • Att hyresgästen ska ha möjligheten att välja nivåer av ombyggnad och därmed även hyresnivåer, i syfte att kunna hålla nere hyresökningar och säkra besittningsskyddet.