funkishus
iStock

2. Allmännytta

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Ja till allmännytta, våra kommunalt ägda bostäder

Det allmännyttiga beståndet minskar i både absoluta tal och som andel av bostadsbeståndet, en process som pågått sedan 90-talet och är ett resultat av att den statliga bostadsfinansieringen upphörde, förändrade villkor för kommunerna och deras ekonomi, tillkomsten av ombildningslagen samt senare års kommunala investeringsvåg. Mellan 2013 och 2019 minskade allmännyttan del av det totala bostadsbeståndet från 18 % till 16,8 %. Fortsätter den utvecklingen i samma takt dröjer det inte länge förrän allmännyttan är närmast utraderad i vissa kommuner, och kraftigt reducerad i andra.

Samtidigt använder många kommuner sina allmännyttiga företag som vilken intäktskälla som helst, ställer höga avkastningskrav och tömmer bolagen på resurser. Det finns fortfarande bostadsbolag med orimliga inkomstkrav på blivande hyresgäster och bolag som renoverar med omfattande hyresökningar och undermåligt hyresgästinflytande.

Vi vill att utvecklingen bryts och att allmännyttans ställning stärks.

Vi föreslår:

  • Att det ska vara obligatoriskt för en kommun att enskilt eller tillsammans med andra kommuner äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsbolag
  • Att allmännyttan ska vara aktiv i bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bra hyresbostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället.
  • Att de allmännyttiga bolagen ska agera långsiktigt och bygga de hyreslägenheter som det finns behov av. Inte minst de bostäder som andra aktörer avstår från att bygga.
  • Att allmännyttan ska erbjuda sina hyresgäster inflytande i sitt boende, både individuellt och gemensamt.
  • Att allmännyttans resurser ska stanna i bolaget och användas för att bygga och förvalta bostadsbeståndet långsiktigt och hållbart.
  • Att det behövs en ny lagstiftning, en stopplag 2.0, där ombildningar av allmännyttan ska prövas av länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.