funkishus
iStock

2. Allmännytta

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

Ja till allmännyttan, våra kommunalt ägda bostäder

Med ett eget bostadsföretag - en allmännytta - kan din kommun påverka både byggande och förvaltning av bra bostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället. Det tycker vi är viktigt. Tyvärr minskar andelen allmännyttiga bostäder runt om i landet. Både genom utförsäljningar och ombildningar. Många kommuner använder sina allmännyttor som bankomater när dom behöver täcka hål i kommunkassan. Därför vill vi se en förändring. Vi vill att det ska vara obligatoriskt för en kommun att äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsföretag. Antingen som enskild kommun eller tillsammans med andra kommuner. Vi vill även se en lag som förhindrar ombildning av allmännyttan, och att allmännyttans resurser ska stanna i bolaget. Helt enkelt komma dig som hyresgäst till del.  

Vi föreslår:

  • Att det ska vara obligatoriskt för en kommun att enskilt eller tillsammans med andra kommuner äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsbolag
  • Att allmännyttan ska vara aktiv i bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bra hyresbostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället.
  • Att de allmännyttiga bolagen ska agera långsiktigt och bygga de hyreslägenheter som det finns behov av. Inte minst de bostäder som andra aktörer avstår från att bygga.
  • Att allmännyttan ska erbjuda sina hyresgäster inflytande i sitt boende, både individuellt och gemensamt.
  • Att allmännyttans resurser ska stanna i bolaget och användas för att bygga och förvalta bostadsbeståndet långsiktigt och hållbart.
  • Att det behövs en ny lagstiftning, en stopplag 2.0, där ombildningar av allmännyttan ska prövas av länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.