modell av stad
iStock

5. Markpolitik

Kommunerna har planmonopol och har därför stort inflytande över hur marken ska användas även om kommunen inte äger marken själv. Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Det här kan låta självklart, men är tyvärr inte det. Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan. Vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov dom måste uppfylla, genom en nationell översiktsplan. Hur och var det byggs ska vara upp till kommunen, men att det ska byggas när det är bostadsbrist måste vara en självklarhet. Vi tycker också att staten ska hjälpa till genom en kommunal byggbonus, till kommuner som planerar efter behov.

Vi föreslår

  • En statlig bostadsplan där bostadsbehovet analyseras, översättas till en nationell plan för bostadsbyggande som sedan bryts ner på kommunnivå. Kommuner som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.
  • En Byggbonus 2.0, där staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner med en planerings- och byggtakt som följer bostadsbehovet.
  • Att kommuner skapar gynnsamma mark- och exploateringsvillkor som ger förutsättningar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
  • Att förköpslagen återinförs i syfte att ge kommunerna stärkt möjlighet till strategiska markköp för att skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande.
  • Att fler kommuner använda tomträtten som ett verktyg för att stimulera till fler hyresrätter.
  • Fler kombinerade satsningar på infrastruktur med hållbart bostadsbyggande