människor köar
iStock

9. Bostadsförmedlingens regelverk

Lediga hyreslägenheter ska fördelas genom generella och transparenta fördelningsprinciper med utgångspunkt i att alla sökande behandlas lika och rättvist.

Ja till förmedling efter behov och kötid  

Det är långt ifrån alla kommuner som har en bostadsförmedling. Och i de kommunala bostadsförmedlingar som finns, är det antalet år i kö som avgör vem som får lägenheten. Det missgynnar yngre eller nyinflyttade på orten. På orter med stor bostadsbrist har antalet år som krävs i bostadskön hamnat på extrema nivåer. Det har gjort hyresrätten oåtkomlig för många som skulle behöva den.

Därför tycker vi att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att ha en offentlig bostadsförmedling. Antingen en egen eller tillsammans med andra kommuner. Vi vill ändra i Bostadsförsörjningslagen så att det inte bara är antalet år i kö som styr. Vi tycker också att olika typer av behov ska vägas in i vem som får en lägenhet. Till exempel att man saknar en bostad, eller om man fått förändrade familjeförhållanden. 

Vi föreslår

  • Att det ska vara obligatoriskt för en kommun att säkerställa tillgången till en offentlig bostadsförmedling, enskilt eller gemensamt med andra kommuner.
  • Att Bostadsförsörjningslagen §7, som idag stipulerar att bostadsförmedling i huvudsak ska ske genom rak kö, ändras till att också innefatta andra transparenta fördelningsprinciper utifrån behov.

Exempel på kriterier kan då vara att den bostadssökande:

  • saknar stadigt boende/förstahandskontrakt/ägt boende,
  • är i färd med att flytta från föräldrahemmet,
  • har fått ändrade familjeförhållanden,
  • är trångbodd eller
  • behöver en tillgänglighetsanpassad lägenhet.

Hur behoven ska viktas, samt vilken roll köer fortsatt ska spela, ska utredas grundligt.