äldre sitter vid vattnet
Adobe Stock

10. Hyresgaranti

Idag väljer många hyresvärdar bort bostadssökanden som har skulder eller obetalda hyror i sitt förflutna. För att öppna upp hyresmarknaden för alla hushåll behöver det offentliga gå in och ställa borgen för hushåll som själva har svårt att få ett förstahandskontrakt.

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Ja till statliga hyresgarantier

Både privata och allmännyttiga bostadsföretag gör riskbedömningar av en presumtiv hyresgästs förmåga att betala hyran. För att minska risken, och därmed möjliggöra för fler att få ett förstahandskontrakt, finns en kommunal hyresgaranti, där kommunen går i borgen för hyresgästen under upp till sex månader, med anledning av att den bostadssökande har betalningsanmärkningar, osäker anställning och inkomst eller skulder.

Den kommunala hyresgarantin är ett relativt oanvänt verktyg i kommunens verktygslåda, något som skulle förändras om åtgärden reformeras.

Vi föreslår

  • Att hyresgarantin görs statlig
  • Att den statliga hyresgarantin kan sökas i förväg
  • Att upp till tolv månadshyror ska kunna ersättas
  • Att en utnyttjad hyresgaranti blir en skuld
  • Att staten inte tar ut någon avgift för att utfärda hyresgarantier