Riksdagen i solsken
Pixabay, Pexels

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik

Sverige behöver en bostadspolitik där individens och samhällets behov, och inte enbart den ekonomiska efterfrågan, sätter takten för byggande, planering och förvaltning av våra bostäder. Det här är Hyresgästföreningens 10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik som hänger samman, från byggande, till förvaltning, förmedling och renovering.

Hus från spelet monopol står på en svensk tusenlapp
Colourbox

1. Hyresförhandling och bruksvärde

Vi säger Ja till det kollektiva förhandlingssystemet, och nej till marknadshyror. 

Detta innebär att vi tycker att de ska vara lägenhetens bruksvärde som ska avgöra hur hög hyran blir, det vill säga lägenhetens kvalitet och standard. Hur hyran kan förändras ska också vara förknippat med tydliga villkor, så att hyresgästen ska känna sig trygg.

Människor umgås på allmännytta vid hyreshus
Robert Bye, Unsplash

2. Allmännyttan

Vi säger ja till kommunalt ägda bostäder.

Detta innebär att vi vill stärka ställningen för de allmännyttiga bostadsföretagen. Vi vill säkerställa att det allmännyttiga beståndet ökar istället för minskar, vilket har varit den negativa trenden de senaste decennierna.

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunens viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

 

Finansiering i balans
Hyresgästföreningen

3. Bostadsfinansiering

Vi säger ja till förmånliga bygglån, och uppmanar att bygga bort bostadsbristen 

Detta innebär att vi vill utveckla det statliga investeringsstödet till ett förmånliga bygglån när bostadsföretag bygger hyresrätter. Detta för att säkerställa att hyresrätter byggs när och där behoven finns, samt till priser som är rimliga för dem som ska bo där.

 

Hus och pengar
Shutterstock

 

4. Skatter och avdrag

Vi säger ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt. 

Det innebär att vi vill att villkoren för hur olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätt, eget hem och bostadsrätt - ska beskattas på ett likvärdigt sätt. Ingen upplåtelseform ska genom skeva skatteregler vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i än någon annan.

 

 

trygg stadsplanering

5. Markförsörjning och planering

Att vi säger Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder – innebär att vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov de måste uppfylla. Staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner som följer en statligt beslutad plan och byggtakt, medan de som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.

Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan att uppfylla de behov som finns.

Klimatsmart boende

6. Ekologisk hållbarhet och energi

Vi säger ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av det äldre beståndet. '

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs - vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

 

På bilden finns målarburkar och en stege i ett rum
Rawpixel/Unsplash

7. Renovering och hyresgästinflytande

Att vi säger ja till stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renoveringsarbeten – innebär att vi vill att hyresgästen ska ha mer att säga till när fastighetsägaren vill genomföra omfattande renoveringsarbeten. En hyresgäst ska inte tvingas flytta från sitt boende, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. En hyreshöjning ska bara kunna ske i en skälig nivå, och hyresgästen ska ha inflytande att själv bestämma nivå på renovering och hyresnivå.

Bild på gul husfasad
Ivan Vaschenko/Unsplash

8. Bostadsbidraget och bostadstillägget

Vi säger ja till höjda ersättningsnivåer och öka rättssäkerhet.

Det innebär att vi vill att bostadsbidraget ska vara bättre anpassat till förändringar av inflation, inkomster och boendekostnader, så att det blir lika mycket värt jämfört med de faktiska boendekostnaderna varje år. Genom att höja ersättningsnivån på bostadsbidraget och bostadstillägget, kan vi bättre säkerställa att hushåll har rätt till ersättning när de behöver. Vi vill också att det ska vara tydligare att förstå hur inkomsten påverkar rätten till bidrag, så att risken för återbetalning minimeras.

Trygga städer och stadsdelar
Sara Riaño/Unsplash

9. Bostadsförmedlingens regelverk

Att vi säger ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid – innebär att vi vill att lediga hyreslägenheter även ska fördelas genom transparenta fördelningsprinciper där alla sökande behandlas lika och rättvist. Inte enbart via rak kö, som fallet är idag.

 

Engagera dig i en förhandlingsdelegation
Mostphotos

10. Statlig hyresgaranti

Vi säger Ja till att öppna upp hyresmarknaden för alla!

Det innebär att vi vill att den kommunala hyresgarantin ska reformeras och göras statlig , så det blir enklare för alla bostadssökande att få ett förstahandskontrakt. Även dem som har skulder eller obetalda hyror i sitt förflutna. Genom att förändra den kommunala hyresgarantin kan den användes mer och hjälpa fler.