Linnestaden Göteborg Sommar

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik

Sverige behöver en bostadspolitik där människors behov sätter takten för bostadsbyggandet – inte marknadens kortsiktiga vinstintressen. Här är Hyresgäst­föreningens 10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik som hänger ihop: från planering och byggande till förmedling och renovering.

skakar hand
iStock

1. Hyresförhandling

Ja till kollektiva förhandlingar, nej till marknadshyror

Hyra och boende är vår största utgift. Som hyresgäst ska du kunna vara trygg med att förändringar av din hyra ska vara förknippade med tydliga villkor. Därför vill vi att systemet med kollektivt förhandlade hyror ska fortsätta gälla hela hyresmarknaden. Vi säger nej till marknadshyror  

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

funkishus
iStock

2. Allmännytta

Ja till allmännyttan, våra kommunalt ägda bostäder

Med ett eget bostadsföretag - en allmännytta - kan din kommun påverka både byggande och förvaltning av bra bostäder till rimliga hyror - för alla. Vi vill därför att det ska vara obligatoriskt för en kommun att äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsföretag. Vi vill också se en lag som förhindrar ombildning av allmännyttan.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

bank fasad
iStock

3. Bostadsfinansiering

Ja till förmånliga bygglån. Bygg bort bostadsbristen

Idag råder bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Vi behöver en politik som garanterar allas rätt till en bostad där behoven finns. Därför vill vi att det införs ett förmånligt bygglån. Det är dags att låta behov - inte bara efterfrågan - styra byggandet. 

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Finansiering i balans
Hyresgäst­föreningen

4. Boskatter

Ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt boende 

Dagens skatteregler gynnar dom som äger sitt boende och försvårar för hyresvärdar som vill planera för ett långsiktigt underhåll. Det har bidragit till utvecklingen med så kallade ’renovräkningar’ - att människor tvingas flytta på grund av kraftiga hyresökningar efter renovering. Vi föreslår därför att en låg, fullt avdragsgill moms läggs på hyran, och att fastighetsägare skattefritt ska kunna sätta av pengar för framtida underhåll.

 

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

modell av stad
iStock

5. Markpolitik

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Idag saknar ofta kommuner resurser för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller politisk vilja. Vi tycker att staten ska ställa krav på kommuner att bygga, och hjälpa till genom en kommunal byggbonus, som delas ut till kommuner som bygger i den takt som behövs.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

colceller tak
iStock

6. Miljö

Ja till statligt stöd för energieffektivisering och modernisering av våra bostäder

Vi vill gynna och påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. För oss är det självklart att det inte bara är hyresgästerna som ska bära kostnaderna för modernisering och energieffektivisering av våra bostäder, utan samhället gemensamt. Därför föreslår vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning, samtidigt som hyran kan hållas nere vid stora renoveringar.

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

lägger kakel golv
iStock

7. Renovering

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

När fastighetsägaren vill renovera ställs många hyresgäster idag inför så kraftiga hyreshöjningar - ökningar på upp till 60 procent, ibland mer - att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Det är orimligt. Vi tycker att du som hyresgäst ska ha mer att säga till när din värd vill renovera, så att du får större inflytande över din hyra. Ingen ska tvingas flytta på grund av en renovering.

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

tom plånbok
iStock

8. Bostadsbidrag

Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet

Bostadsbidraget är ett sätt för staten att jämna ut klyftor på bostadsmarknaden. Tyvärr har bostadsbidraget urholkats. Färre får ta del av bidraget vars andel av hyran minskat i takt med att hyrorna ökat. Risken att bli återbetalningsskyldig är också stor vilket gör att många drar sig för att söka bidraget. Därför vill vi se höjda bostadsbidrag och minskad ekonomisk risk för hushållen.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

människor köar
iStock

9. Bostadskö

Ja till förmedling efter behov och kötid

Det är långt ifrån alla kommuner som har en bostadsförmedling. Av de som finns är det antalet år i kö som avgör vem som får lägenheten. Det missgynnar yngre eller nyinflyttade på orten. Vi tycker att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att ha en offentlig bostadsförmedling, och att olika typer av behov ska vägas in i vem som får en lägenhet, inte bara antal år i bostadskön.

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

äldre sitter vid vattnet
Adobe Stock

10. Hyresgaranti

Ja till att öppna upp hyresmarknaden för alla

Idag finns det kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen går i borgen för dig som hyresgäst under upp till sex månader. Den gör det möjligt för bostadssökande som har betalningsanmärkningar, osäker anställning eller skulder ändå kan få en bostad. Vi vill att den kommunala hyresgarantin ska bli statlig så att du kan söka den oavsett var du bor.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies