skakar hand
iStock

1. Hyresförhandling

Hyrans storlek, och villkoren för hur den kan förändras, står i centrum för hyresgäströrelsens strävan efter ett tryggt och värdigt boende. Hyran är vår största utgift, och hur mycket vi lägger på bostaden bestämmer i nästa steg hur mycket vi behöver jobba och vad vi i övrigt är fria att lägga våra pengar på.

Ja till kollektiva förhandlingar, nej till marknadshyror 

Hyra och boende är vår enskilt största utgift. Hur mycket du lägger på din hyra bestämmer hur mycket du behöver jobba och hur mycket pengar du har kvar i plånboken när alla räkningar är betalda. Som hyresgäst ska du kunna vara trygg med att det är din lägenhets kvalitet och standard som avgör hur hög hyran blir. Det säger även lagen. Du ska också kunna vara trygg med att förändringar av din hyra ska vara förknippade med tydliga villkor och begränsningar. Därför vill vi att systemet med kollektivt förhandlade hyror ska fortsätta gälla hela hyresmarknaden. Vi säger därför nej till marknadshyror.  

Vi föreslår: 

  • En fortsatt sammanhållen förhandlingsmodell för hela hyressektorn inklusive nyproducerade lägenheter. Nej till fri hyressättning i nyproduktion.
  • Ett ökat konsumentinflytande över taxor och avgifter kopplade till hemmet, i syfte att hålla nere kostnadsutvecklingen. Kommunala och privata fastighetsägare har därtill ett ansvar att motverka att ökande kostnader överförs till hyresgästerna.
  • Att påtaglighetsrekvisitet fasas ut. Vid hyreslagens tillkomst var allmännyttan underkastad självkostnadsprincipen, och privata hyresfastigheter tilläts avvika från allmännyttiga lägenheters hyror med ca 5 %, enligt det så kallade påtaglighetsrekvisitet. När självkostnadsprincipen avskaffades, och bruksvärdet tappade sitt ankare i allmännyttans kostnader, skulle istället alla förhandlade hyror utgöra bruksvärdet. I konsekvensens namn borde påtaglighetsrekvisitet fasats ut. Det gjordes inte och därför bör så ske nu i syfte att förhindra saxning av hyror.
  • Att en överenskommen modell om systematisk hyressättning mellan parterna på en ort, ska kunna ligga till grund för prövningar i hyresnämnden. Det skulle stärka parternas arbete för rättvisa hyror.