Bild på fasad
Unsplash

Bostadsbidrag

I Sverige ska vi ha en generell social bostadspolitik.

Bostadsbidrag 

En politik där olika upplåtelseformer behandlas likvärdigt och där staten tar ansvar för att bostadsinvesteringar kan finansieras med rimliga villkor. Som komplement behövs bostadsbidrag och bostadstillägg för hushåll med lägre inkomster och/eller stor försörjningsbörda.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Bostadsbidragen och bostadstilläggen har urholkats under årtionden och måste förstärkas och ges bättre villkor, där risken för återbetalning minskar.
  • Bostadsbidrag är en mindre utpekande och mer inkluderande lösning än att det byggs särskilda bostäder för ekonomiskt svaga grupper, så kallad social housing/sociala bostäder.
  • Bostadsbidrag är viktigt som stöd till enskilda hushåll och för att jämna ut ojämlikheten på bostadsmarknaden, men kan aldrig ersätta en statlig bostadspolitik för att råda bot på bostadsbrist och höga hyror.