Stadsdelen Möllevången i Malmö

Stadsutveckling och stadsplanering

Våra städer och samhällen utvecklas. Utvecklingen måste ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Samtidigt behöver de vara attraktiva, trivsamma och inte minst upplevas som trygga. Hyresgäst­föreningen arbetar med hållbar stadsutveckling. Här kan du läsa hur.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Hyresgäst­föreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgäst­föreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

  • Levande städer och stadsdelar
  • Grönstruktur och ”blåytor”
  • Trygga städer och stadsdelar 
  • Bygg blandat och attraktivt

Är du nyfiken på att veta mer? Under våren 2020 producerar vi en studiecirkel som du kommer att kunna ta del av. Vi uppdaterar den här sidan i samband med att den finns att tillgå.