Stadsutveckling

Våra städer och samhällen utvecklas. Utvecklingen måste ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Samtidigt behöver de vara attraktiva, trivsamma och inte minst upplevas som trygga. Hur vi arbetar med hållbar stadsutveckling och vad vi lägger in i det varierar mellan oss samhällsaktörer.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Hyresgästföreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgästföreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

  • Levande städer och stadsdelar
  • Grönstruktur och ”blåytor”
  • Trygga städer och stadsdelar 
  • Bygg blandat och attraktivt

Är du nyfiken på att veta mer? Under våren 2020 producerar vi en studiecirkel som du kommer att kunna ta del av. Vi uppdaterar den här sidan i samband med att den finns att tillgå.