LITA-begreppet

Hyresgäst­föreningen arbetar med hållbar stadsutveckling. Det gör vi utifrån begreppet LITA, som står för Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv.

LITA riktar främst in sig på den sociala och kulturella aspekten av hållbarhet. Vår bild av - och det vi lägger in i begreppet - spiller dock fort över på de ekologiska och ekonomiska aspekterna. 

Inom vart och ett av orden i LITA finns flera värdeord som ytterligare beskriver vad vi menar:

Levande – bostäder, verksamheter, service, mötesplatser

Inkluderande – Alla får plats, tillhörighet, blandade boendeformer

Trygg – grön- och blåytor, boendekomfort, gemenskap

Attraktiv – ”livet mellan husen”, tilltalande arkitektur, tilltalande omgivningar

Hållbar stadsutveckling
Hållbar stadsutveckling