Trygga städer och stadsdelar
Sara Riaño/Unsplash

Trygga städer och stadsdelar

Det behövs ett helhetstänk inom den fysiska planeringen och hur vi gestaltar och bygger våra offentliga rum. Många samhällsaktörer, såväl inom den privata som offentliga sfären måste hjälpas åt.

Städer och samhällen behöver upplevas som trygga. Det får inte bli så att människor inte vågar vistas i det offentliga rummet. Så är det tyvärr idag och en del vågar till exempel inte vara ute efter mörkrets inbrott. De väljer därför att stanna hemma istället för att vara ute och bidra till folkliv i det offentliga rummet. 

Övervakningskameror, patrullerande poliser och vakter tillsammans med trygghetsvandringar är det många som vill se för att råda bot mot otryggheten. Dessa insatser kan vara bra, så länge det finns ett uttalat behov. Problemet är bara att de inte behandlar själva symtomen. Fokus behöver riktas åt annat håll. Vi måste se till att platsen inte lockar till att begå brott. Risken att bli upptäckt ska helt enkelt vara för stor och därmed väga tyngre än viljan att begå brott. 

Det kan göras på olika sätt. 

Vi måste skapa städer och platser som upplevs trivsamma och attraktiva. Då kommer fler att vilja vara där och bidra till ett utökat folkliv. Det leder i sin tur till att platserna upplevs som trygga. 

Rapporten Trygg stadsplanering enligt Hyresgäst­föreningen – LITA, beskriver vår syn och bild av vad som behöver göras i det offentliga rummet för att vi ska trivas och uppleva en ökad känsla av trygghet.