Bild på lägenhetshus under uppbyggnad
Pexels

Bostadsbrist och byggande

Alla har rätt till ett bra hem. Det handlar om trygghet, men också om självständighet och frihet. Med egna hem, där vi kan bestämma själva och utvecklas, får vi en större tro på oss själva. Med fler hyresrätter blir det enklare att flytta dit jobben och utbildningarna finns.

Bostadsbrist i hela landet

Det är bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner, oftast är det hyresrätter som saknas. 213 000 unga vuxna längtar efter att få flytta hemifrån. Bostadsbristen resulterar i att unga inte kan flytta dit jobb och studier finns och starten på vuxenlivet skjuts upp. Förutom de unga så drabbas även andra grupper, exempelvis äldre som vill flytta från sin villa eller paret som ska separera. Bostadsbristen påverkar hela samhället.

Fler hyresrätter behövs

Hyresrätten är viktig för att behålla och utveckla en stark och dynamisk arbetsmarknad. Forskning visar att vi flyttar dit jobben finns och den som hyr sin bostad har större benägenhet att flytta jämfört med den som äger sin bostad. Hyresrätten är också viktig för att unga ska kunna flytta dit jobben eller studiemöjligheterna finns och starta sitt vuxna liv på ett bra sätt i eget boende. En tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige bor i hyresrätt, och vi måste behålla en hög andel hyresrätter för att samhället ska fungera.

För många är hyresrätten ett boendealternativ som ger både trygghet, flexibilitet och ökar valfriheten i boendet. Dessutom är hyresrätter viktiga för att unga med låga inkomster, studerande eller andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden också ska kunna få ett eget hem.

Våra förslag

Det behövs minst 200 000 nya hyresrätter fram till 2025. Alltså måste byggandet ta fart, utan att det kostar skjortan, så att människor med vanliga inkomster kan flytta in. För att nå dit måste staten och kommunerna bli aktiva och göra mer för att förbättra förutsättningarna för byggandet.

Det här kan staten göra

 • Rättvis skatt för hyresrätter
  • Idag kostar en nybyggd hyresrätt mycket mer än nybyggd bostadsrätt. Rättvisa skatter och villkor borde vara en självklarhet.
 • Förmånliga lån för bostadsbyggande
  • Staten borde införa ett lån med bra villkor till företag som vill bygga hyresrätter.
 • Infrastruktur och fler hem
  • Det är bra att man lätt kan ta sig till olika delar av landet, men man måste ju också bo. Därför är det smart att koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter.
 • Se över bostadsbidraget
  • Bostadsbidraget har under lång tid halkat efter den allmänna kostadsutvecklingen. Den behöver justeras för att fortsätta vara relevant.

Det här kan kommunerna göra

 • Använd allmännyttan aktivt
  • Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. De måste få tydliga uppdrag att bygga nya bostäder som alla har råd att bo i.
 • Framförhållning i markplaneringen
  • Politiker måste se till att det finns mark tillgänglig för byggande, gärna innan byggföretagen vill dra igång så att det inte blir fördröjningar. Marken, som det kan byggas hyresrätter på - måste göras tillgänglig och överkomlig för byggföretagen att köpa eller arrendera.
 • Ställ krav på dem som vill bygga
  • Kommunerna bör ställa tydliga krav på att det ska byggas hyresrätter till rimliga kostander. Idag riskerar vi att hamna i ett läge där lägenheter står tomma, samtidigt som det är bostadsbrist.
 • Förstärk med duktigt folk
  • Det behövs ännu fler planerare, arkitekter och bygglovshandläggare som tänker nytt och ser möjligheter!
 • Stora öron och analys
  • Politikerna måste lyssna med stora öron på vad invånarna behöver och ha en dialog. Därefter behövs en ordenlig analys av bostadsbehovet i kommunen, för att planeringen ska hamna rätt.