EN familj äter middag i ett kök.

Boendekostnad

En av Hyresgäst­föreningens viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra hem till en rimlig kostnad. Förtroendevalda och anställda runt om i landets hyresgäst­föreningar förhandlar hyrorna varje år med både kommunala och privata hyresvärdar - totalt berörs över 3 miljoner hyresgäster. När vi förhandlar hyran för en lägenhet betalar du en avgift för det arbetet. Den avgiften är inbakad i hyran.

Bruksvärdessystemet säkrar kvaliteten

Hyran bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystem. Det innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Höga taxor och avgifter påverkar hyran

En tredjedel av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter, till exempel värme, el, VA och avfall. Avgifterna har ökat avsevärt mer än inflationen de senaste tio åren. Kommunala och privata fastighetsägare har ett ansvar att motverka att ökande kostnader överförs till hyresgästerna. Läs vår årliga Nils Holgersson-undersökning där vi jämför taxor och avgifter i samtliga svenska kommuner.

Din hyra - vad används den till?

Varje månad betalar du en hyra, men vet du vad din hyra går till? Nedan ser du den procentuella fördelningen av vad hyresvärden använder pengarna till. 

Drift - 43 procent: Här ingår el, vatten, värme, reparationer, skötsel med mera. 

Underhåll - 26 procent: Underhåll kan kan vara tekniska arbeten som utförs för att återställa delar av byggnaden till ursprungligt skick. 

Kapitalkostnader - 26 procent: Oftast räntekostnader för de lån som finns på fastigheten. 

Hyresbortfall - 3 procent: Kan vara lägenheter som står tomma mellan avflyttande och inflyttande.

Fastighetsskatt - 2 procent: Här ingår både en statlig skatt och en kommunal fastighetsavgift. Det finns ett tak för detta och för närvarande är taket 1 027 kronor per lägenhet.

Hur vill Hyresgäst­föreningen sänka boendekostnaderna? 

Vi menar att det bästa skyddet mot höga boendekostnader är att det finns tillräckligt med bostäder, och en bostadsmarknad där hyresgästerna har många alternativ att välja mellan. För det krävs en statlig och kommunal politik för ett bostadsbyggande efter hur behoven ser ut.

  • Vi anser att hyrans andel av disponibel inkomst inte ska överstiga 25 procent.
  • För att sänka boendekostnaden för hyresrätter behövs en skattereform som gör beskattning av boende i hyresrätt mer likvärdig med andra upplåtelseformer.
  • Vi tycker arbetar för att hyresgäster ska få ett större inflytande och större möjligheter att själv välja till- och frånval utan att det innebär att tvingas betala flera gånger för samma sak.
  • Förhandlings- och bruksvärdessystemet är hyresgästernas verktyg för att garantera skäliga boendekostnader också i tider av bostadsbrist.
  • Taxebundna avgifter för värme, el, vatten, avlopp och avfall ska inte utan vidare transporteras vidare till hyresgästerna.