Utsikt från ett fönster
Florecia Viadana/Unsplash

Boendekostnad

En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra hem till en rimlig kostnad. Förtroendevalda och anställda runt om i landets hyresgästföreningar förhandlar hyrorna varje år med både kommunala och privata hyresvärdar - totalt berörs över 3 miljoner hyresgäster. När vi förhandlar hyran för en lägenhet betalar du en avgift för det arbetet. Den avgiften är inbakad i hyran.

Bruksvärdessystemet säkrar kvaliteten

Hyran bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystem. Det innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Höga taxor och avgifter påverkar hyran

En tredjedel av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter, till exempel värme, el, VA och avfall. Avgifterna har ökat avsevärt mer än inflationen de senaste tio åren. Kommunala och privata fastighetsägare har ett ansvar att motverka att ökande kostnader överförs till hyresgästerna. Läs vår årliga Nils Holgersson-undersökning där vi jämför taxor och avgifter i samtliga svenska kommuner.

 

Hyrans beståndsdelar
Hyresgästföreningen

Din hyra - vad används den till?

Varje månad betalar du en hyra, men vet du vad din hyra går till?Här ser du en procentuell fördelning vad hyresvärden använder pengarna till. 

I drift ingår el, vatten, värme, reparationer, skötsel med mera. Underhåll är tekniska arbeten som utförs för att återställa delar av byggnaden till ursprungligt skick. Kapitalkostnader är oftast räntekostnader för de lån som finns på fastigheten. Hyresbortfall kan vara lägenheter som står tomma mellan avflyttande och inflyttande. I fastighetsskatten ingår både en statlig skatt och en kommunal fastighetsavgift. Det finns ett tak för detta och för närvarande är taket 1 027 kronor per lägenhet.