En mamma och son äter mat i köket.

Hyresgäst­föreningens viktigaste mål

Att ha ett bra hem är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna. Självklara saker som ofta glöms bort när det fattas politiska beslut.

Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad

Vi vill se en bostadspolitik som utgår från regeringsformens formulering om att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad. Ambitionen måste vara en bostadspolitik som bidrar till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, skapar goda uppväxtvillkor, hållbarhet och rimliga hyror. Så är det tyvärr inte idag.

Alla påverkas

Det är bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Tillväxten hotas och bristen på bostäder slår både mot dem som har tillfälliga jobb och sämre ekonomiska förutsättningar och mot dem som har fasta jobb och goda ekonomiska villkor. Alla påverkas.

Hyresrätten behövs

Andrahands­uthyrning och olika varianter av inneboende blir den praktiska lösningen på hundratusentals människors bostadsproblem. Ombildningar till bostadsrätter, införandet av ägarlägenheter och andelsägar­lägenheter har minskat antalet hyresrätter i ett läge där efterfrågan är stor. Undersökningar visar att hyresrätten behövs, för att få både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden att fungera.

Unga vuxna längar efter att flytta hemifrån

De ungdomar som ska äga framtidstro är födda på 80- och 90-talen och tillhör en mycket stor ungdomsgeneration. Vi vet att det finns 238 000 unga vuxna som längtar efter att få flytta hemifrån. De vill ha jobb, flytta ihop, skaffa barn och göra allt det som livet som vuxen innebär. Men det saknas tillräcklig politik för hur och var de ska bo och hur samhället omkring dem ska fungera. Det saknas en sammanhållen bostadspolitik och ofta byggs det för dem med stora plånböcker, vilket de unga sällan har.