En person läser en bok i soffan
Lisa Fotios/Pexels

Ett tryggt hem

Ett tryggt hem är grunden i ett tryggt liv. Besittningsskydd, rätten att bo kvar vid ombildning, att ha inflytande vid ombyggnad och renovering och en förutsägbar boendekostnad - allt påverkar tryggheten i boendet. En bra hemmiljö och goda relationer till grannarna skapar också goda förutsättningar.

Alla ska kunna bo kvar

Rätten för en hyresgäst att fortsätta hyra sin lägenhet, besittningsskyddet, är grundläggande för att skapa en trygg boendesituation för den enskilde. Besittningsskyddet innebär att att du som hyresgäst har rätt att behålla hyreskontraktet så länge du vill. Hyresvärden kan inte säga upp dig utan giltiga skäl, till exempel omfattande störningar eller utebliven hyra. Hyresvärden kan inte heller chockhöja hyran för att tvinga dig att flytta. Besittningsskyddet skapar balans mellan hyresgäster och hyresvärdar. 

Hyresgäst­föreningen menar att besittningsskyddet är grundläggande i en social bostadspolitik. Tillsammans med hyres­förhandlingarna skapar det förutsägbarhet och trygghet och minskar risken för hemlöshet och social oro.

Förutsägbar boendekostnad

Trygghet handlar också om rimliga boendekostnader. Hyresgäst­föreningen tycker att alla ska kunna bo kvar så länge de själva vill. Därför krävs ett tak för hyran och en rimlig hyresutveckling. Det skapar vi genom att hyran sätts i förhandlingar mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Trygg ombyggnad och renovering

Hundratusentals lägenheter i Sverige behöver renoveras. Många av dem byggdes under rekordåren 1965-1975, som en del av miljonprogrammet. Uttjänta avloppsstammar och fuktskador skapar hälsoproblem hos de boende. Gamla uppvärmningssystem har onödigt stora miljökostnader. 

Lägenheterna måste renoveras, men det ska ske med hyresgästerna i fokus. Ombyggnader påverkar hyran. Hyresgästerna måste få inflytande över nivån på renoveringarna. Dessutom vill Hyresgäst­föreningen se gemensam finansiering och utökat ROT-bidrag för renovering av hyresrätter. 

Ombildning

De senaste åren har antalet ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt skjutit i höjden. En ombildningsprocess skapar ofta en osäker situation för hyresgästerna. Hyresgäst­föreningen vill ge stöd och information till hyresgästerna så att alla kan fatta ett informerat beslut.

Hyresgäst­föreningen slår vakt om rätten att stå utanför en ombildning och fortsätta hyra sin lägenhet. Ingen ska behöva köpa sin lägenhet bara för att få bo kvar. Samtidigt kan de vara svårt att få sina grannar som hyresvärd. Om det behövs ger vi råd och juridisk hjälp till dig som medlem.

Hyresgäst­föreningen vill ha en blandad bostadsmarknad, där alla ska kunna hitta den bostad de själva vill ha. Alla boendeformer är viktiga men det behöver byggas fler hyresrätter, på alla orter och i alla lägen. Vi vill ha bostadsområden där olika människor - med olika inkomst och bakgrund - möter varandra. 

En hemmiljö att trivas i

Det är viktigt att känna sig trygg när en går hem, att känna sina grannar och att kunna lita på att hissen fungerar. Den som bor i ett område är expert på att bo just där. Därför vill vi att boende ska få tillfälle att dela med sig av sina tankar och idéer när bostäder planeras eller renoveras. När hyresgästerna får inflytande över sitt boende tar de också större ansvar. Effekten blir tryggare och trevligare bostadsområden. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig och här kan du läsa mer om vårt trygghetsarbete.