Klimatanpassning

Vårt boende sätter många fotavtryck på klimatet.

Det gäller både i byggande och förvaltning. Vi förbrukar byggmaterial, energi för transporter och uppvärmning, vatten mm. Livscykelperspektiv behövs i högre grad både vid nybyggnad och ombyggnad. Vi måste anpassa hur vi bygger och förvaltar både för att minska belastningen på klimatet och för att vara beredda på de konsekvenser (tex ökade regnmängder och fler skyfall) som klimatförändringarna för med sig. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten bör stödja hållbara investeringar för klimatanpassning av det befintliga bostadsbeståndet.