Familj flyger in
Unsplash

Skattefrågor

Villkoren för boende i olika upplåtelseformer – äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt - påverkas i hög grad av skattessystemet.

Skattefrågor

Villkoren för boende i olika upplåtelseformer – äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt – påverkas i hög grad av skattessystemet. Fastighetsskatt, ränteavdrag, ROT-avdrag och företagsbeskattning har stor ekonomisk betydelse för boendet och för hyresgästerna. Idag har den som äger sitt boende tillgång till ränte- och ROT-avdrag till en kostnad för 25 miljarder kronor för staten. Det är en orättvisa som innebär att en nyproducerad hyresrätt kostar 2 500 kronor mer i månaden än en motsvarande bostadsrätt. Att fastighetsskatten har ersatts av en fastighetsavgift har inneburit att högt värderade bostäder inte längre beskattas på ett rimligt sätt, vilket har inneburit en ökad förmögenhetsojämlikhet.
 

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • En skattereform på bostadsområdet som ger likvärdiga ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende bör genomföras.
  • Att en låg, fullt avdragsgill moms på hyran ska genomföras.
  • Ersätt den kommunala fastighetsavgiften med en reformerad fastighetsskatt för ägt boende, där större hänsyn tas till fastighetens värde, med spärr för låginkomsttagare i högt värderade bostäder, och skydd mot plötsliga höjningar.
  • Ta bort fastighetsskatten på hyresrätter – den är en dubbelbeskattning. Förbättra förutsättningarna för avsättning till periodiseringsfond.
  • Reglerna för ränteavdrags begränsningar i företagsbeskattningen ska bli mindre restriktiva.
  • Att samma skattesats för stämpelskatt bör gälla för oavsett upplåtelseform.