EN familj äter middag i ett kök.

Frågor och svar om hyres­förhandlingarna 2025

Några fastighetsägare har meddelat att de redan nu kallar till hyres­förhandlingar inför 2025. På den här sidan kan du läsa mer om vad det betyder och få svar på vanliga frågor.

Fastighetsägarna vill börja 2025 års hyres­förhandlingar redan nu  

Fastighetsägarna på ett antal orter har meddelat att de redan nu kallar till hyres­förhandlingar inför 2025. Detta trots de årliga hyres­förhandlingarna för 2024 ännu inte är helt klara samt att det ännu inte finns några färdiga underlag som ligger till grund för det årliga hyres­förhandlingarna, underlag vi är överens med Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna om att vi ska presentera gemensamt i slutet av augusti.

Det här stressar också redan pressade hyreshushåll. Sommaren är en tuff tid för många hushåll, en tid på året när många har höga kostnader och det kan vara extra kämpigt att få vardagen att gå ihop. Många hyresgäster har dessutom fått rejäla hyressmällar två år i rad, och lägg till det retroaktiva hyreshöjningar som många kämpar med. Hyresgäst­föreningen är skarpt kritiska till detta agerande.

Frågor och svar:

Vilka fastighetsägare rör det sig om som vill börja förhandlingar nu? 

- De enskilda hyresvärdarna driver detta genom paraplyorganisationen Fastighetsägarna. I dagsläget vet vi inte exakt vilka fastighetsägare detta berör, men vi uppdaterar informationen löpande på denna sida.  

Varför gör Fastighetsägarna på detta sätt?

- Vi vet inte varför Fastighetsägarna gör såhär men det är inget som gynnar förhandlingarna. Vi tycker det är konstigt eftersom hyres­förhandlingarna precis avslutats och att man normalt börjar förhandla om hyran till hösten. 

Men måste Hyresgäst­föreningen verkligen gå med på det här? Varför inte bara förhandla på hösten som vanligt? 

- När en part påkallar till förhandling måste andra parter sätta sig ner och förhandla, så säger lagen. Men att agera som Fastighetsägarna gör är oseriöst. Det skapar en enorm stress för hyresgästerna.  

När de kostnadsunderlag från 2024 som ligger till grund för hyres­förhandlingarna ännu inte finns på plats, kan förhandling verkligen inledas då? 

- Det undrar vi också. Vi har svårt att se att detta utspel är seriöst. 

Men är det inte rimligt att sätta igång förhandlingarna tidigare för att bli klara tidigare? Förra omgången drog ju ut på tiden?  

- Hyresgäst­föreningen vill inte heller att hyres­förhandlingarna  drar ut så på tiden . Det gynnar inte hyresgästerna med så segdragna hyres­förhandlingar som det varit de senaste två åren. Men vi måste ha kostnadsunderlag  till grund för förhandlingarna, annars blir det svårt att förhandla. De här underlagen som vi gemensamt tar fram med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna är inte klara förrän i augusti. I en del kommuner har Fastighetsägarna inte heller lämnat bud på hur mycket de faktiskt vill höja hyran med eller på vilka grunder de vill höja den.

Betyder det här att jag kommer få en till hyreshöjning i år? 

- Nej. Det som Fastighetsägarna nu vill börja förhandla om är 2025 år hyror.  

Vad kan jag som hyresgäst göra om jag är orolig?

- Om din hyresvärd hör till de värdar som vill börja hyres­förhandlingar för 2025 redan nu: hör av dig till din hyresvärd! Fråga hur de ser på de kommande förhandlingarna och hur mycket de vill höja hyran med nästa.

Informationen på denna sida uppdateras löpande.