Stefan Lindborg, försteförhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Stefan Lindborg, försteförhandlare på Hyresgäst­föreningen

Privata fastighetsägare i Sjuhärad vill höja hyrorna med 14 till 15 procent för omkring 10 400 hushåll

I Borås, Bollebygd, Mark, Vårgårda och Ulricehamn har ett mycket stort antal större och mindre privata fastighetsägare redan nu meddelat att de vill höja hyrorna med 14 till 15 procent från den 1 januari 2025. Detta trots att 2024 års hyres­förhandlingar nyligen avslutats, och trots att de kostnadsunderlag som ska ligga till grund för förhandlingarna ännu inte finns på plats.

–Det här agerandet är anmärkningsvärt. Vi har precis tecknat överenskommelser om de högsta hyreshöjningarna på många år på grund av kostnadsutvecklingen. Och redan nu kommer de tillbaka och kräver 14 till 15 procent i hyreshöjning för 2025. Det är oansvarigt och innebär att tusentals hyresgäster kastas ut i en sommar av oro, säger Stefan Lindborg, förstaförhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Kravet omfattar omkring 10 400 lägenheter och 164 fastighetsägare och bland de större bolagen finns CA-Fastigheter, HSB, Pulsen, Ullsaxen, Victoriahem och Willhem.

För många hushåll har de senaste åren varit en riktigt tuff tid med kraftigt ökade levnadskostnader och en kamp för att få vardagen att gå ihop. Hyresgästerna har fått rejäla hyressmällar två år i rad vilket gjort att allt fler hyreshushåll fått svårare att klara ekonomin. Ett tredje år med höga hyreshöjningar riskerar att stjälpa många familjer.

– De tre senaste åren har de privata fastighetsägarna krävt sammanlagt drygt 36 procent i hyreshöjningar. Det här agerandet visar på noll förståelse för hushållens tuffa situation. I treparts­överenskommelsen ingår att man ska beakta hyresgästernas perspektiv, men här tas ingen sådan hänsyn, fortsätter Lindborg.

– För oss är det obegripligt att bolag som Willhem och Victoriahem kräver chockhöjda hyror samtidigt som de inte kan hyra ut en stor del av sina dyrare lägenheter utan att erbjuda stora rabatter till hyresgästerna. Det går inte ihop, påpekar Lindborg.

I de årliga hyres­förhandlingarna finns en sedan länge etablerad branschpraxis, där hyresmarknadens parter samlas till årliga hyres­förhandlingar efter sommaren. Först då är hyres­förhandlingarna för innevarande år samt de kostnadsunderlag som ligger till grund för hyres­förhandlingarna klara. Hyresgäst­föreningen har ett lagkrav om att förhandla och det kommer vi göra. Men så här tidigt finns inga konkreta underlag att förhandla om.

– Räntorna ser ut att vara på väg ner och allt pekar på att den värsta tiden för fastighetsbolagen är över. Nu är det inte läge att ägna sig åt förhandlingsspel, istället borde fokus vara på mer återhållsamma krav på hyreshöjningar vid en tid på året som vi brukar förhandla, avslutar Lindborg.