Byggarbetsplats i Örebro
iStock

Hyressättning i nyproduktion

Vid nyproduktion har fastighetsägaren möjlighet att sätta hyran själv eller förhandla med Hyresgästföreningen. Vid förhandling med Hyresgästföreningen kan fastighetsägaren välja att tillämpa bruksvärdeshyra eller presumtionshyra. Vad innebär de olika hyressättningsformerna och vad är syftet med dem?

Vad innebär bruksvärdeshyra i nyproduktion?

Förhandling om bruksvärdeshyra i nybyggnation sker med samma utgångspunkt som när vi förhandlar om bruksvärdeshyra i äldre bestånd. Det innebär att nybyggnadshyrorna ska kunna motiveras som skäliga i relation till övriga förhandlade bruksvärdeshyror i lägenheter med motsvarande standard. Normalt gör vi jämförelser med annan nyproduktion med förhandlad bruksvärdeshyra, eller äldre fastigheter som genomgått mer omfattande ombyggnad.

Vad innebär presumtionshyra? 

Regeln om presumtionshyra infördes 2006 med syfte att förbättra förutsättningarna att bygga nya hyreslägenheter genom att ge fastighetsägarna täckning för deras produktionskostnader, samtidigt som det undviker att hyrorna i äldre bostäder påverkas. Lägenheter med presumtionshyror "lyfts ur" bruksvärdessystemet i 15 år (tidigare 10 år). Detta innebär att lägenheter med presumtionshyror inte kan användas som jämförelsematerial vid en prövning i hyresnämnden av en lägenhets bruksvärdeshyra. En hyresgäst kan inte heller få sin hyra prövad enligt bruksvärdet förrän efter 15 år.

Vad innebär egensatt hyra?

Egensatt hyra, eller individuellt förhandlad hyra, innebär att hyresvärden träffar individuella avtal med sina hyresgäster. Det sker alltså ingen förhandling med Hyresgästföreningen. Sex månader efter inflyttning kan hyresgästerna vända sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp med att få hyrans skälighet prövad i hyresnämnden.

Till dig som hyresvärd:

Så förbereder du förhandling om presumtionshyra

Innan du som hyresvärd kan sätta presumtionshyra på nybyggda lägenheter, behöver du förhandla om detta med Hyresgästföreningen. Genom att följa punkterna nedan kan du säkerställa att du avsätter tillräckligt med tid för förhandlingen, och att den sker i enlighet med hyreslagen, 12 kapitlet jordabalken.

Så här gör du:

  1. Börja med att bekanta dig med villkoren för hur presumtionshyresregeln ska tillämpas. Du hittar dem i Jordabalken 12:55c. Ett av villkoren är att förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen ska vara genomförd innan hyreskontrakt tecknas med enskilda hyresgäster för någon av lägenheterna. Annars klassas hyrorna som bruksvärdeshyror och kan komma att prövas i hyresnämnden.
  2. Ta kontakt med Hyresgästföreningen minst tre månader innan du önskar ha en färdigundertecknad förhandlingsöverenskommelse. (Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan). Eftersom det även tar tid att förmedla lägenheterna tar de flesta fastighetsägare kontakt med Hyresgästföreningen sex till nio månader före planerad kontraktsskrivning med hyresgästerna. På så sätt kan lägenheterna förmedlas med god tidsmarginal utan att riskera att regeln om presumtionshyra inte uppfylls. I den initiala kontakten behöver du uppge orten för projektet så att din förfrågan allokeras till lämplig region.

  3. En förhandlare på Hyresgästföreningen kontaktar dig för vidare diskussion, samt för att få uppgifter om projektet i form av lägenhetslistor, planritningar och relevanta kalkyler.

  4. Möten mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden bokas för kommande förhandlingstillfällen. Antalet förhandlingstillfällen beror mycket på om samtliga underlag finns på plats. Målsättningen är att en förhandling behöver tre till fem möten, fysiskt eller via Teams, samt att vi kommunicerar via mail och telefon för att färdigställa förhandlingen.

  5. När Hyresgästföreningen och hyresvärden enats om hyra och övriga sakförhållanden tecknas en förhandlingsordning, förhandlingsöverenskommelse och avtal om hyressättningsavgift. Även en hyres- och lägenhetslista tas fram.

  6. Nu är allt klart, och du som hyresvärd kan förmedla bostäderna och teckna hyreskontrakt med hyresgäster.

Ladda ned PDF om förhandling om presumtionshyra

Kontakta oss

E-post: info@hyresgastforeningen.se
Telefon: 0771-443 443