person skriver på kontrakt

Hur bestäms hyran för din nyproducerade lägenhet?

Hur hög hyra ska du betala för din nybyggda lägenhet? Hyresvärden har två alternativ inför att hyran ska sättas: att hyresförhandla med oss eller att använda så kallad egensatt hyra. På den här sidan förklarar vad det innebär.

Hyresförhandling eller egensatt hyra

Vid hyressättning i nybyggda lägenheter har fastighetsägaren två val:

  1. att förhandla med Hyresgäst­föreningen
  2. att själva bestämma hyran – så kallad egensatt hyra.

1. Förhandling med Hyresgäst­föreningen

En fastighetsägare som hyresförhandlar med oss kan välja mellan bruks­värdes­hyra och presumtionshyra. När vi förhandlar om bruksvärdeshyror i nybyggda lägenheter jämför vi dem ibland med hyrorna för äldre lägenheter som har blivit renoverade.

Vad är bruksvärdeshyra?

Tänk dig att du och din kompis bor i liknande lägenheter i samma område, men att din kompis betalar mycket mindre i hyra än vad du gör. Inte helt rättvis väl? För att undvika detta finns något som kallas bruksvärdeshyra. Då bestäms hyran utifrån hur hög hyran är på andra, liknande lägenheter i samma område. Även lägenhetens standard påverkar hyran. Det handlar om hur planlösningen ser ut, var i huset lägenheten ligger och vilken utrustning som finns i lägenheten. Men även tillgången till hiss, sopnedkast, tvättstuga, förvaring, fastighetsservice, garage, parkering, husets läge och närhet till kommunikationer påverkar hyran.

Vad är presumtionshyra?

För vissa nybyggda lägenheter bestäms hyran utifrån hur mycket det har kostat att bygga bostadshuset. Tanken är att hyrorna ska täcka kostnaderna så fastighets­ägarna inte går med förlust. Om fastighets­ägaren förlorar pengar kan du som hyresgäst drabbas. Dessutom skulle ingen våga bygga nya bostäder om fastighets­ägarna visste att de skulle förlora pengar. Presumtions­hyra får dock användas i max 15 år, sen är det bruksvärdes­hyra som gäller. Läs mer om presumtionshyra

kvinna och man i tvattstugan hero

2. Vad är egensatt hyra?

Egensatta hyror bestäms utan att de förhandlas med Hyresgäst­föreningen. I stället har hyresvärden kommit fram till egna avtal med sina hyresgäster. Har du egensatt hyra, men tycker att den är för hög? Från det att du har bott sex månader i lägenheten kan du få din hyra prövad i hyresnämnden. Det innebär att de kontrollerar om din hyra är skälig och rimlig jämfört med hyran för andra, liknande lägenheter i samma område. Är den det kommer din hyra inte att sänkas. Men om det tvärtom visar sig att din hyra är orimligt hög jämfört med motsvarande lägenheter, kommer din hyresvärd vara tvungen att sänka den.

Här kan du läsa om vad som händer om ett ärende tas upp i hyresnämnden