Strandningar av hyresförhandling
Hyresgäst­föreningen

Lägenhetsbyte - Detta gäller vid bostadsbyte

För dig som bor i hyresrätt finns möjligheten att byta lägenhet när livet förändras. Du kanske vill studera på en annan ort, väntar tillökning till familjen eller har fått andra ekonomiska förutsättningar. Här har vi samlat det viktigaste du bör känna till inför ett lägenhetsbyte.

Kan jag byta lägenhet?

Har du fått ditt förstahandskontrakt påskrivet och känner att det vore bra att veta om du kan byta lägenheten i framtiden mot en annan?

För att få byta lägenhet krävs hyresvärdens eller hyresnämndens godkännande. För att ha rätt till ett lägenhetsbyte behöver du ha så kallade beaktansvärda skäl, om inget annat avtalats. Rätten att byta lägenhet är reglerad i hyreslagen.

Beaktansvärda (giltiga) skäl till lägenhetsbyte är:

 • ändrade familjeförhållanden
 • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden
 • studier eller arbete på annan ort.

Nekad? Få bytet prövat i hyresnämnden

Har du beaktansvärda skäl men ändå blir nekad byte av hyresvärden kan du ansöka om att få saken prövad i hyresnämnden. Vi på Hyresgäst­föreningen hjälper gärna dig som medlem med hyresjuridisk rådgivning och kan företräda och stötta dig i hyresnämnden om det skulle behövas.

Bott minst ett år för att få byta lägenhet

För att få byta lägenhet behöver du ha bott i lägenheten i minst ett år. Vill du byta tidigare än ett år behöver du enligt hyreslagen synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl kan vara exempelvis dödsfall i familjen, att du har mycket stort behov av att omgående få en mindre lägenhet eller att du måste flytta till en annan ort. Ett annat exempel kan vara att hyresgästen förlorat jobbet och inte har ekonomisk möjlighet att betala hyran för sitt nuvarande boende.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Så ansöker du om lägenhetsbyte

Ansökan om lägenhetsbyte gör du hos din hyresvärd. Det är vanligt att hyresvärdar och kommunala bostadsförmedlingar har digitala ansökningsformulär på sin hemsida som du kan fylla i. Om inte kan du ladda ned Hyresgäst­föreningens formulär och skicka det till hyresvärden. Formuläret hittar du här


I många fall har hyresvärdarna en intern byteskö där du kan anmäla dig kostnadsfritt. Har du inte tid att stå i byteskö eller om du på egen hand hittat en part som är villig att byta lägenhet kan du vända dig till en privat förmedlingstjänst. Tänk då på att förmedlingstjänsterna ofta tar ut en avgift.

Vad är ett triangelbyte?

Är det tre parter eller fler som vill byta lägenhet med varandra kallas det för triangelbyte eller kedjebyte. Byten där flera parter är involverade omfattas av samma regler som gäller för byten mellan två parter.

Då får du inte byta lägenhet:

 • Det är inte tillåtet att överlåta eller byta sin hyresrätt utan hyresvärdens tillåtelse.
 • Du kan inte byta en hyresrätt mot en bostadsrätt – bytesrätten gäller bara mellan hyresrätter.
 • Både du och bytesparten riskerar att bli av med era bostäder om ni inte har hyresvärdens tillåtelse.

Olagligt att ta betalt för lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte kan nekas om det finns anledning att anta att otillåten ersättning förekommit med bytet. Din hyresvärd har bevisbördan för att du faktiskt fått otillåten ersättning, men det räcker att det finns goda grunder för att misstänka att ersättning förekommit. Det kan till exempelvis vara om den bostad du vill byta med använts för lägenhetsbyten flera gånger tidigare. Eller om någon av bytesparterna nyligen köpt en bostadsrätt eller villa och de inte verkar planera för att bo i lägenheten som de vill byta.

Riskerar att förlora hyreskontraktet

Om du lämnar eller tar emot en särskild ersättning för överlåtelse av lägenheten kan du förlora hyreskontraktet. Särskild ersättning rör betalning som går utöver den överenskomna hyran inklusive kostnad för el, fiber och liknande påslag.

Vid ett byte där ersättning betalats ut från en part till den andra, förverkas båda hyresrätterna. Det finns inget krav på att hyresvärden skickar ut en rättelseanmaning, alltså en varning, och det spelar ingen roll om du kan visa en giltig ursäkt. Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att de upptäckte att otillåten betalning skett. Dock senast fem år efter att den särskilda ersättningen lämnades eller togs emot.

Att tänka på när du ska byta bostad: 

 • För att få byta eller överlåta sin lägenhet krävs värdens tillåtelse. 
 • För att få byta lägenhet krävs beaktansvärda skäl se ovan. 
 • För att få byta lägenhet ska du ha bott på adressen i minst 1 år, annars krävs synnerliga skäl. 
 • Du ansöker om byte hos din hyresvärd. 
 • Byten får bara ske mellan hyresrätter. 
 • Om du blir nekad lägenhetsbyte av din hyresvärd kan du ansöka om att låta hyresnämnden pröva ärendet. 

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss för att få mer information.