ungt par plockar in disk i diskmaskin
iStock

Hur funkar tillval?

Ett tillval är något som inte ingår i lägenheten vid inflytt men som hyresgäst och hyresvärd tillsammans väljer att sätta in i lägenheten mot en kostnad. Exempel på tillval kan vara diskmaskin, tvättmaskin, ett parkettgolv eller annat som höjer lägenhetens standard och hyra. Från och med 2 oktober 2019 räknas kostnaden för tillval inte in i hyran vid en bedömning av hyrans skälighet.

Min mamma har en diskmaskin som tillval sedan fem år tillbaka. Gäller de nya lagändringarna henne?

Nej, den överenskommelse som din mamma har med sin hyresvärd gäller som innan. De lagändringar som skett gäller endast för tillval som sker efter den 1 oktober 2019.

Jag vill ha en tvättmaskin som tillval men tycker att summan som hyresvärden begär är för hög. Kan jag vända mig till hyresnämnden och få hyran ändrad framöver?

Om du och din hyresvärd tecknar ett giltigt tillvalsavtal kan du efter den 1 oktober 2019 inte få tillvalskostnaden inräknad i en så kallad bruksvärdesprövning. Du kan vända dig till hyresnämnden för att få skäligheten i din hyra bedömd, men då kommer man inte ta med tillvalskostnaden i bedömningen. Du blir så att säga bunden av det hyrestillägg som tillvalet medför.

Kan en överenskommelse om från- eller tillval se ut hur som helst?

En överenskommelse om frånval eller tillval är endast giltig om överenskommelsen sker i ett separat avtal där det finns en hänvisning till paragraf 55 d i hyreslagen. Avtalet måste vara undertecknat av hyresgästen, och gäller i maximalt tio år. 

Om jag beställer ett tillval, gäller överenskommelsen då för evigt?

Överenskommelsen är giltig i maximalt tio år, därefter gäller vanliga regler för hyresnämndens prövning av hyrans skälighet enligt bruksvärdesprincipen. Men kom ihåg att du är fortsatt skyldig att betala för tillvalet om du inte ansöker om en prövning av din hyra när tillvalsavtalet löpt ut, så länge det inte framgår av avtalet att det hyrestillägget upphör att gälla efter en viss tid.

Jag vill gärna ha ett tillval. Vad ska jag tänka på?

För att du ska kunna få ett tillval behöver din hyresvärd gå med på det. Finns det en förhandlingsordning där du bor, det vill säga en överenskommelse att din och dina grannars hyra ska förhandlas kollektivt mellan hyresvärden och oss, ska summan för tillvalet vara godkänt av oss. oss. Finns det ingen förhandlingsordning är det du och din hyresvärd som själva förhandlar om summan för tillvalet. Det är viktigt att spara din kopia av överenskommelsen.

Hyresvärden lurade mig, kan jag ångra att jag skrev på överenskommelsen?

Det finns ingen ångerrätt på överenskommelsen, men om det finns synnerliga skäl kan överenskommelsen brytas i förtid. Det kan tillexempelvis bli aktuellt om hyresvärden lämnat ett felaktigt underlag som lurat dig, eller om värden pressat dig att acceptera överenskommelsen.

Kan jag ingå en överenskommelse med hyresvärden om att spisen och kylskåpet tas bort?

Frånval kan endast göras så länge lägenheten fortfarande är i fullt brukbart skick när frånvalen gjorts. Att ta bort spisen och kylskåpet skulle göra att lägenheten inte håller lägsta godtagbara standard, och är alltså inte tillåtet.

Jag ska byta till en lägenhet där det redan finns tillval. Vad gäller?

Om du byter lägenhet med en annan hyresgäst, och tar över dennas hyresavtal, kommer du även att ta över den tillvalsöverenskommelse som den tidigare hyresgästen ingått. Om du däremot skriver ett nytt hyreskontrakt med hyresvärden krävs att ni ingår en ny tillvalsöverenskommelse, i annat fall gäller vanliga regler vid prövning av hyran.

Jag ska säga upp min bostad. Måste tanten som ska flytta in efter betala för mina tillval?

När ett hyresavtal upphör följer en överenskommelse om tillval inte med till nästa hyresgäst. Däremot kan hyresvärden komma att erbjuda tillvalen även till nästkommande hyresgäst.

Mitt parkettgolv är skadat efter en vattenläcka men hyresvärden vägrar att byta om jag inte tecknar ett avtal om tillval.

Om en hyresvärd vill göra en standardhöjande åtgärd måste de ha ett godkännande från hyresgästen. Värden har fortfarande ansvar för att åtgärda brister och ska generellt sett utföra underhållmed skäliga tidsmellanrum. Du har med andra ord ingen skyldighet att skriva under en tillvalsöverenskommelse för att få skador och brister reparerade i din bostad.

Få mer information

Som medlem är du alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information.