Två personer läser på ett papper.

Vad innebär sambolagen?

Att flytta ihop och bli sambo kan låta underbart men det är en hel del saker som är bra att ha koll på, speciellt om samboförhållandet tar slut. Här har vi samlat våra bästa tips och vilka regler som gäller vid samboende och separation.

Sambolagen för dig i hyresrätt

Ska du flytta ihop, bli sambo och bo i hyresrätt kan det kännas tryggt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller vid separation och dödsfall, exempelvis om möjligheten att överta lägenheten och vilka faktorer som avgör vem som får behålla hyreskontraktet vid en tvist. Juridiken som ligger till grund för regelverket finns formulerat sambolagen och hyreslagen.

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller för två personer som bott stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det vill säga att man delar på alla vardagssysslor och har en gemensam ekonomi. För att samboförhållandet ska räknas som stadigvarande ska personerna ha bott ihop en längre tid eller haft för avsikt att göra det. Enligt lagen bör man ha bott tillsammans i minst sex månader. Med ett parförhållande menas ett förhållande där det normalt ingår en sexuell relation.

Behövs hyresvärdens tillstånd för att flytta ihop och bli sambo?

Nej, du behöver inte få värdens tillstånd för att flytta ihop och bli sambo. Däremot är det bra att meddela hyresvärden om att de ska sätta upp sambons namn i trapphuset och på brevlådan.

Kan jag provbo som sambo och hyra ut min lägenhet under tiden?

Ja, du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand för att prova på att vara sambo. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång provperioden får vara, men normalt brukar man kunna få tillstånd att provbo tillsammans i sex månader upp till ett år. För att få hyra ut lägenheten krävs att hyresvärden alternativt hyresnämnden godkänt detta. 

Vad säger sambolagen vid bodelning 

När ett samboförhållande tar slut kan en av personerna begära att den gemensamma bostaden och interiör i den delas genom en bodelning. Exempel är möbler, hushållsmaskiner och annat som tillhör lägenheten. Med bodelning menas att hemmet ska delas upp enligt vissa rättsliga principer. Bodelningen ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda parter.

När gäller bodelning?

Kan ni inte komma överens om bodelningen och det uppstår en konflikt kan man begära att tingsrätten utser en advokat som bodelningsman. OBS! Glöm inte att man själv får betala ansökningsavgift till tingsrätten samt arvode till advokaten.

För att en bodelning ska gälla måste lägenheten skaffats i syfte att användas som en gemensam bostad. Samma sak gäller bohag, likt möbler och hushållsmaskiner, de ska ha skaffats gemensamt.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal reglerar bland annat hur det ni äger fördelas vid en separation. Med ett samboavtal kan man avtala bort att sambolagens regler om att bostaden man levt i tillsammans inte fördelas jämnt. Avtalet ska göras skriftligt och undertecknas av båda parter.

Vad omfattar ett samboavtal?

Samboavtalet gäller endast så kallad samboegendom. Det vill säga bostad och bohag som ni har införskaffat tillsammans. Sådant ni har köpt på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte till samboegendomen. Bilar, båtar och fritidshus är inte heller samboegendom eftersom de inte räknas som bostad eller bohag. 

Hur skriver man ett samboavtal?

En familjerättsjurist kan hjälpa par att skriva ett samboavtal. Det finns även mallar för samboavtal att hitta på internet. Precis som alla andra avtal är samboavtalet frivilligt. Du har ingen rätt att tvinga din sambo att skriva under. Avtalet blir giltigt i samma ögonblick som ni båda har skrivit under det. Ett samboavtal kräver ingen äkthetsstämpel, och det behöver inte registreras offentligt.

Sambolagen vid separation

Det finns flera faktorer som kan avgöra vem som har rätt behålla hyreskontraktet vid en separation, exempelvis om ni har skaffat lägenheten tillsammans, om den ena parten kräver bodelning eller om ni har barn.

Vem har rätt att bo kvar vid separation?

Här går vi igenom de viktigaste principerna:

  • Om ni skaffat lägenheten för att använda den som en gemensam bostad har den som bäst behöver den rätt att få bo kvar. Detta gäller oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på̊ hyresavtalet. Hyresvärden måste dock godta den som tilldelas lägenheten i bodelningen.
  • Om ni har gemensamma barn, eller om det finns andra synnerliga skäl, kan den ena sambon få rätt att ta över även en lägenhet som den andra sambon skaffat ensam. Om ni har skrivit ett samboavtal kan ni ha avtalat bort de här reglerna. 
  • Om du har en lägenhet innan du träffar din sambo har hen ingen rätt till lägenheten. Vägrar sambon att flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med avhysningen. 
  • Om ni skaffat lägenheten för att bo där tillsammans ska den ingå i bodelningen om en av er begär det. Även om bara en av er står på kontraktet. Situationen är också annorlunda om ni har barn. 

Kan ni inte kan komma överens kan ni begära att tingsrätten utser en advokat som bodelningsman. Då få ni betala ansökningsavgift till tingsrätten och advokatens arvode. Det finns dock inget krav på att en bodelning sker via tingsrätt.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Vem får bo kvar i lägenheten?

Övertagande av lägenheten - vad gäller?

Övertagandet kan ske genom en skriftlig överenskommelse mellan samborna, genom bodelningen eller dom. Ett bodelningsavtal ska alltid vara skriftligt. Finns ett sådant dokument är det enkelt att styrka övertagandet om hyresvärden efterfrågar det. Personen som övertar hyresavtalet övertar också de hyresvillkor som gäller.

I vilka fall ingår lägenheten inte i bodelning?

Om den ena sambon hade lägenheten innan samboförhållandet inleddes ingår inte lägenheten i bodelningen. Lägenheten ingår inte heller om det finns ett samboavtal. Trots detta kan sambon som flyttade in senare ändå få överta lägenheten, men det anses som ett undantagsfall. Har ingen av samborna barn gäller det bara vid särskilda skäl.

Vad säger sambolagen vid dödsfall?

Om den sambo som står för kontraktet dör, kan den efterlevande sambon begära bodelning och få överta lägenheten av dödsboet på̊ samma sätt som vid en separation.

Kan jag överlåta lägenheten till min sambo?

En sambo kan även överta en lägenhet genom att den andra sambon, kontraktsinnehavaren, eller ett dödsbo, överlåter lägenheten till henne eller honom när samboförhållandet tar slut. Det krävs då att man har bott tillsammans en längre tid, uppemot tre år. En sådan överlåtelse sker alltså̊ utan bodelning. Om hyresvärden nekar kan hyresnämnden ge tillstånd.

Måste jag informera hyresvärden vid överlåtelse av hyreskontraktet?

Ja, om en överlåtelse av lägenheten sker genom bodelning bör hyresvärden informeras om det så snabbt som möjligt. Det bör ske skriftligt och skickas i ett rekommenderat brev. När hyresvärden blivit informerad ansvarar inte längre den personen som stod på kontraktet från början för lägenheten och hyreskontraktet. Däremot har båda samborna gemensamt ansvar tills underrättelsen når hyresvärden. Bodelningen måste vara korrekt utförd för att en part ska kunna fråntas ansvar.

Har jag rätt att ta över lägenheten även om sambon sagt upp hyreskontraktet?

Står bara en av samborna på hyreskontraktet och säger upp sitt avtal har den andra sambon rätt att ta över lägenheten. Det krävs dock att personen bor i lägenheten när avtalet upphör. Detta gäller även om hyresvärden skulle säga upp hyresgästen eller om hyreskontraktet upphör på grund av ett kontraktsbrott, att hyran inte betalas eller liknande.

Om hyresvärden inte skulle acceptera sambon som hyresgäst kan hyresnämnden ge tillstånd. För att hyresnämnden ska kunna lämna ett godkännande krävs att hyresvärden anses kunna ”skäligen nöja sig med honom eller henne som hyresgäst”. För att avgöra om sambon uppfyller detta krav tar nämnden hänsyn till hans eller hennes betalningsförmåga och skötsamhet som hyresgäst.