nyinflyttade
Adobe Stock

Vad innebär sambolagen?

Att flytta ihop och bli sambo kan låta underbart men det är en hel del saker som är bra att ha koll på, speciellt om samboförhållandet tar slut. Här har vi samlat våra bästa tips och vilka regler som gäller vid samboende och separation.

När gäller sambolagen?

För att räknas som sambo enligt sambolagen ska två personer bo stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det vill säga att man delar på alla vardagssysslor och har en gemensam ekonomi. För att samboförhållandet ska anses vara stadigvarande ska personerna ha bott ihop en längre tid eller haft för avsikt att göra det. Enligt lagen bör man ha bott tillsammans i minst sex månader. Med ett parförhållande menas ett förhållande där det normalt ingår en sexuell relation.

Läs mer om samboliv:

När är man sambo?

Behöver vi värdens tillstånd för att bli sambor?

Bodelning – om samboförhållandet tar slut

När ett samboförhållande tar slut kan en av personerna begära att den gemensamma bostaden och interiör i den delas genom en bodelning. Exempel är möbler, hushållsmaskiner och annat som tillhör lägenheten. Med bodelning menas att hemmet ska delas upp enligt vissa rättsliga principer. Bodelningen ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda parter.

När gäller bodelning?

Kan ni inte komma överens om bodelningen och det uppstår en konflikt kan man begära att tingsrätten utser en advokat som bodelningsman. OBS! Glöm inte att man själv får betala ansökningsavgift till tingsrätten samt arvode till advokaten.

För att en bodelning ska gälla måste lägenheten skaffats i syfte att användas som en gemensam bostad. Samma sak gäller bohag, likt möbler och hushållsmaskiner, de ska ha skaffats gemensamt.

Varför är det viktigt att skriva samboavtal?

Det finns möjlighet att skriva ett så kallat samboavtal. Det innebär att man kan avtala bort att sambolagens regler gäller och att bostaden man levt i tillsammans inte fördelas jämnt. Avtalet ska göras skriftligt och undertecknas av båda parter.

Läs mer om samboavtal här.

Har jag rätt att bo kvar vid separation?

Om man skaffat lägenheten för att använda den som en gemensam bostad har den som bäst behöver den rätt att få bo kvar. Detta gäller oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på̊ hyresavtalet. Hyresvärden måste dock godta den som tilldelas lägenheten i bodelningen.

Läs mer om sambolagen vid separation här.

Övertagande av lägenheten

Om en sambo vill ta över lägenheten ska personen göra anspråk på övertagande av lägenheten mot den ursprungliga hyresgästen senast ett år efter att samboförhållandet tog slut. Om sambon däremot lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader. Övertagandet kan ske genom en skriftlig överenskommelse mellan samborna, genom bodelningen eller dom. Ett bodelningsavtal ska alltid vara skriftligt. Finns ett sådant dokument är det enkelt att styrka övertagandet om hyresvärden efterfrågar det. Personen som övertar hyresavtalet övertar också de hyresvillkor som gäller.

I vilka fall ingår lägenheten inte i bodelning?

Om den ena sambon hade lägenheten innan samboförhållandet inleddes ingår inte lägenheten i bodelningen. Lägenheten ingår inte heller om det finns ett samboavtal. Trots detta kan sambon som flyttade in senare ändå få överta lägenheten, men det anses som ett undantagsfall. Har ingen av samborna barn gäller det bara vid särskilda skäl.

Vad säger sambolagen vid dödsfall?

Om den sambo som står för kontraktet dör, kan den efterlevande sambon begära bodelning och få överta lägenheten av dödsboet på̊ samma sätt som vid en separation.

Skyldigheter mot hyresvärden

Om en överlåtelse av lägenheten sker genom bodelning bör hyresvärden informeras om det så snabbt som möjligt. Det bör ske skriftligt och skickas i ett rekommenderat brev. När hyresvärden blivit informerad ansvarar inte längre den personen som stod på kontraktet från början för lägenheten och hyreskontraktet. Däremot har båda samborna gemensamt ansvar tills underrättelsen når hyresvärden. Bodelningen måste vara korrekt utförd för att en part ska kunna fråntas ansvar.

Uppsägning och övertagande av lägenheten

Står bara en av samborna på hyreskontraktet och säger upp sitt avtal har den andra sambon rätt att ta över lägenheten. Det krävs dock att personen bor i lägenheten när avtalet upphör. Detta gäller även om hyresvärden skulle säga upp hyresgästen eller om hyreskontraktet upphör på grund av ett kontraktsbrott, att hyran inte betalas eller liknande.

Om hyresvärden inte skulle acceptera sambon som hyresgäst kan hyresnämnden ge tillstånd. För att hyresnämnden ska kunna lämna ett godkännande krävs att hyresvärden anses kunna ”skäligen nöja sig med honom eller henne som hyresgäst”. För att avgöra om sambon uppfyller detta krav tar nämnden hänsyn till hans eller hennes betalningsförmåga och skötsamhet som hyresgäst.

Läs mer om övertagande här.

Överlåtelse till sambo

En sambo kan även överta en lägenhet genom att den andra sambon, kontraktsinnehavaren, eller ett dödsbo, överlåter lägenheten till henne eller honom när samboförhållandet tar slut. Det krävs då att man har bott tillsammans en längre tid, uppemot tre år. En sådan överlåtelse sker alltså̊ utan bodelning. Om hyresvärden nekar kan hyresnämnden ge tillstånd.

Mer information

Som medlem kan du alltid kontakta Hyresgäst­föreningen om du vill ha mer information. För hjälp med bodelning ska du kontakta en familjerättsjurist.

Läs mer om vår medlemsförmån gällande familjejuridik

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies