Systematisk hyressättning

Systematisk hyressättning är en hyressättningsmodell där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hyresgästernas värderingar. Det är hyresgästernas värderingar av modernitet, standard, läge, förvaltningskvalitet med mera som ska avspegla sig i hyressättningen och påverka hyran i varje enskild lägenhet.

Målsättningen med systematiseringen är att få till en rättvisare hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd. Hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde.

Faktorer som ska påverka hyran är lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge i huset, reparationsstandard, ljudisolering, hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage, biluppställningsplats samt husets allmänna läge och allmänna fortskaffningsmedel. 

Systematiserad hyressättning har utvecklats på orter runt om i landet på grund av att hyresstrukturen inte alltid präglats av konsekvens över tid. Hyror har satts utifrån olika förutsättningar. Ofta har till exempel fastighetens byggår fått ett för stort genomslag i hyressättningen vilket inte var den ursprungliga tanken med bruksvärdessystemet.

Titta gärna på filmen för att få bättre koll på systematisk hyressättning innebär.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Systematisk hyressättning i praktiken

Tillsammans med SABO (allmännyttiga bostadsbolag) och Fastighetsägarna har vi tagit fram en handledning hur vi arbetar med den här hyressättningsmodellen. Arbetet med att systematisera hyressättningen tar flera år. Man måste i princip besiktiga varje fastighet och ett antal typlägenheter i varje fastighet innan man kan börja poängsätta och systematisera hyressättningen. Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretaget och Hyresgäst­föreningen. När det är genomfört justeras de nya hyrorna under flera år. Det kan både bli höjda, oförändrade och sänkta hyror.

Modellerna för systematisk hyressättning ska utgå ifrån de lokala förutsättningarna på orten. Det går inte att kopiera en hyressättningsmodell från en stad till en annan då hyresgästernas värderingar kan se helt olika ut.

Hyresgäst­föreningen verkar för att fastighetsförvaltning ska vara en viktig faktor i hyressättningsmodellerna. Av undersökningar vet vi att kvaliteten på fastighetsförvaltningen i en fastighet är mycket viktigt för hyresgästen.

Idag omfattas drygt hälften av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen av någon form av systematisk hyressättning. Det finns på de allra flesta större orter såsom Göteborg, Västerås och Malmö. I Stockholm arbetar man med ett projekt kring att systematisera hyressättningen.

Systematisk hyressättning skiljer sig helt från begreppet ”marknadshyra” där hyran sätts efter betalningsvilja och efterfrågan.