Så förhandlar vi din hyra

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra boende till en rimlig kostnad. När många hyresgäster går ihop och förhandlar hyran kollektivt med hyresvärden är det lättare att nå bra resultat. Förtroendevalda och anställda - runt om i landets hyresgäst­föreningar - förhandlar hyrorna varje år med både kommunala och privata hyresvärdar. När vi förhandlar om hyran för en lägenhet betalar du en avgift för det arbetet. Den avgiften är 12 kronor per månad och ingår i din hyra.

Hyres­förhandlingarna startar

Hyres­förhandlingarna startar vanligtvis med att hyresvärdarna lämnar sina krav på hyreshöjningar. Hyresgäst­föreningen lämnar motbud och sedan förhandlas en hyresnivå fram i samtal och kompromisser. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar. I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i Hyresnämnden och Hyresmarknadskommittén.

Förhandlade hyror är bra för då kan vi förhindra orimliga hyreshöjningar. Men ibland måste din hyra ändå höjas av orsaker som vi inte kan påverka i förhandlingarna. Det kan handla om höjda skatter och avgifter för exempelvis el, värme, vatten och avfallshantering. De frågorna försöker vi istället påverka utanför förhandlingarna, genom vårt arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Förhandlingar med privata fastighetsägare

I förhandlingsarbetet måste Hyresgäst­föreningens representanter ha goda kunskaper om såväl bostadsfrågor samt hur hyresgäster ser på sitt boende. När vi förhandlar om hyran med privata hyresvärdar bevakar vi att hyrorna inte blir högre än hyrorna för andra likvärdiga hyreslägenheter. Underhåll och service är viktiga delar att ta hänsyn till i förhandlingarna. Många privata hyresvärdar är med i föreningen Fastighetsägarna (FÄ). De sköter hyres­förhandlingarna åt hyresvärden, på samma sätt som Hyresgäst­föreningen sköter förhandlingarna åt 3 miljoner hyresgäster.

Förhandlingar med allmännyttiga bostadsbolag

I de flesta kommuner finns ett allmännyttigt bostadbolag som ägs av kommunen. De allmännyttiga bostadsbolagen är till för att erbjuda kommunens invånare bra bostäder till rimliga hyror. Det finns cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, som totalt äger och förvaltar 800 000 lägenheter. Det finns både små och stora allmännyttiga bostadsbolag - med allt från 72 till 26 000 lägenheter.

Hyresgäst­föreningen granskar bostadsbolagens kostnader för att se att de är rimliga, samt att intäkterna från hyrorna används på ett så bra sätt som möjligt.

Om parterna inte kommer överens

Oftast kommer vi överens men ibland kan en förhandling låsa sig och någon av parterna väljer att avbryta (stranda) förhandlingen. Den strandande parten kan vända sig till hyresnämnden - som beslutar om den nya hyran - eller så kan parterna tilllsammans vända sig till Hyresmarknadskommittén för att lösa tvisten (om det gäller ett kommunalägt bostadsbolag). I kommittén ingår representanter från både Hyresgäst­föreningen och SABO, som är de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Ibland skickar hyresvärdar ut betalningsavier med en ny högre hyra, trots att förhandlingen strandat. Detta kallas för direktavisering. 
Vi rekommenderar alltid hyresgästerna att fortsätta betala den gamla (senast förhandlade hyran) tills den nya hyran har bestämts i hyresnämnden, Svea hovrätt eller i Hyresmarknadskommittén. Så länge du betalar din hyra kan du inte bli vräkt.