Hyresförhandling

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Det innebär att vi i dagsläget förhandlar hyran för 90 procent av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter, vilket berör över 3 miljoner hyresgäster.

Förhandlingar 2019

Förhandlingarna av 2019 års hyror har inletts och den första överenskommelsen nåddes i början av oktober. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Karlstad Bostads AB, med 7 400 lägenheter, innebär ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 1 procent. Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren är nöjd med förhandlingarna. Läs mer i pressmeddelandet här.

Förhandlingar 2018

Hyresförhandlingarna för 2018 års hyror gick snabbare än någon gång tidigare, och antalet tvister var färre än på mycket länge. Förhandlingarna ledde fram till relativt milda hyreshöjningar för landets drygt 3 miljoner hyresgäster. Förhandlingschef Erik Elmgren är nöjd med förhandlingsomgången i sin helhet, men kommenterar att problemen med höga nyproduktionshyror och höga ombyggnadshyror kvarstår. Läs mer i pressmeddelandet här.

Interaktiv hyreskarta

I Hyresgästföreningens hyreskarta får du en överblick av hyrorna i svenska kommuner och stadsdelar. Resultatet i hyreskartan visar bland annat hur hyrorna har höjts mellan åren. De högsta hyrorna finner vi i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg och Malmö, Uppsala och Lund. Hyreskartan bygger på Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning.

Hyreskartan hittar du här

Hur sätts hyran?

Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

På flera platser i landet tillämpas systematisk hyressättning. Den hyressättningsmodellen är en utveckling av dagens bruksvärdesstystem och bygger på ett poängsystem. Idag omfattas drygt hälften av hyreslägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen (SABO) av någon form av systematisk hyressättning. 

Medlemmarnas engagemang spelar roll

Vi vill att alla hyresgäster ska kunna påverka så mycket som möjligt i förhandlingarna om hyran, i den egna lägenheten eller i sitt bostadsområde. Den kunskap som du har - som hyresgäst - är unik och vårt förhandlingsarbete är beroende av att det finns engagerade medlemmar och hyresgäster som vill vara delaktiga i förhandlingsarbetet. Vill du arbeta aktivt med hyresfrågor? Som medlem kan du bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar.

Såhär kan du som medlem delta i hyresförhandlingarna.