Hållbar stadsutveckling

Samhället står inför många utmaningar och arbetet med att skapa mer hållbara förutsättningar är en av de viktigaste. Vi måste förhålla oss till och ta höjd för effekterna av klimatförändringarna och hur de kommer att påverka oss människor men också miljön och våra samhällen. Det kräver gemensamma insatser, där alla samhällsaktörer är med och bidrar. Och det är bråttom. Vi har varken tid eller råd att vänta.

Hyresgäst­föreningen är en av dessa samhällsaktörer. Även vi arbetar med långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det gör vi utifrån konceptet LITA (Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv), där vi ger vår syn på hållbar stadsutveckling och hur vi ska kunna nå framgång. Arbetet utgår från de boende och vad de tycker är viktigast för att trivas med sitt boende. Deras kunskaper är ovärderliga – så låt oss lyfta och nyttja dessa.

Hyresgäst­föreningen är en naturlig samarbetspartner och vi är självklart med. Låt oss tillsammans planera för och forma den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen!

Första rapporten av fem: Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgäst­föreningen – LITA

Med rapporten Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgäst­föreningen – LITA, vill vi diskutera och lyfta hållbar stadsutveckling men även visa på hur vi skulle kunna nå dit. Genom att belysa olika påverkansfaktorer och utmaningar i samhället, samt hänvisa till goda exempel, kan vi få igång dialogen och sätta ytterligare fart på arbetet mot den hållbara staden.

Rapporten fungerar som ett diskussionsunderlag och en övergripande vägledning som ska kompletteras med ytterligare fyra rapporter – utifrån LITA. Med de rapporterna går vi istället in på stadsplanering.

Detta krävs för en hållbar stadsutveckling

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling – inte bil
  • Det behöver skapas grön- och blåytor för att främja växt- och djurliv samt trivsel
  • Kommunerna behöver inse de allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningsansvaret
  • Det behövs medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att tidigt i processen skapa trygga och trivsamma boendemiljöer
  • Hyresgästinflytandet vid ombyggnation behöver stärkas
  • Det behöver byggas attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur

Seminarium om hållbar stadsutveckling

Ta del av seminariet om rapporten. Medverkande är Kenneth Berglund, Hyresgäst­föreningen, Siv Malmgren, John Matsson, Helena Klintström, WSP, Jan-Ove Östbrink, SKL och Alexander Ståhle, Spacescape. Seminariet hölls i maj 2018.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies