Trygg stadsplanering enligt Hyresgäst­föreningen

Trygghet samt möjlighet till påverkan och inflytande är det som är allra viktigast för våra medlemmar. Det framgår av de årliga undersökningar Hyresgäst­föreningen genomför. Vi måste därför ta tillvara på de boendes kunskaper och lyfta dem.

LITA – andra rapporten av fem

Hyresgäst­föreningen tar nu nästa steg utifrån konceptet LITA. Nu riktar vi in fokus på planering och den här rapporten om trygg stadsplanering.

Trygghet som begrepp är svårt att definiera. Hur vi upplever trygghet varierar starkt mellan oss. Därför väljer vi i den här rapporten att fokusera på hur vi utformar det offentliga rummet så att det kan bidra till upplevd trygghet.

Hyresgäst­föreningen anser att trivsel och attraktivitet är starkt kopplat till upplevd trygghet. Vare sig det handlar om byggnader, belysning, parker eller inslag av vatten så hänger de ihop. Det visar rapporten.

Rapporten är uppdelad i fyra kapitel.

  1. Vägen till och från hemmet
  2. Byggnaders utformning och utseende
  3. Platser för möten och rekreation
  4. Närhet till grönska och vatten

Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning om vad det innehåller. Kapitet består också av en kortfattad text med bilder innan det avslutas med fem konkreta tips på hur vi kan utforma miljön.

Trygg stadsplanering
Trygg stadsplanering enligt Hyresgäst­föreningen