Tandborstar och ett tänt ljus som står på ett handfat
Angelica

Andrahands­uthyrning och privatuthyrnings­lagen

Rätten att hyra ut sin lägenhet i andra hand är viktig för hyresgästerna.

Andrahands­uthyrning och privatuthyrnings­lagen

Andrahands­uthyrning gör det möjligt att ha kvar sin bostad och slippa kostnader för dubbelt boende då man till exempel tillfälligt arbetar eller studerar på annan ort eller vill pröva samboende. Hyresgästen måste ha hyresvärdens godkännande eller hyresnämndens tillstånd. Sedan 2013 gäller olika regler, bland annat för hur hyran sätts vid andrahands­uthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt/ egna hem. För hyresrätt gäller fortfarande att hyran ska sättas med bruksvärdet som grund. För bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren i princip ta ut marknadshyra eftersom hyran får baseras på en schablon beräknad utifrån marknadsvärdet på bostadsrätten med tillägg för månadsavgiften, samt att eventuella överhyror inte går att återfå retroaktivt. En andrahandshyresgäst som betalat för mycket i hyra kan få tillbaka pengar om den har hyrt i andrahand i hyresrätt.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  •  Det är bra att lägenheter som hyresgästen inte använder under en period kan hyras ut i andra hand för att få ett bättre nyttjande av beståndet. Boende i andra hand kan dock aldrig jämställas med ett tryggt boende med de villkor som ett förstahandskontrakt ger. Som andrahandshyresgäst bor du ofta bådeotryggt och i bostadsrätt/egna hem dessutom med hög hyra.
  • Olika hyressättningsregler för andrahands­uthyrning av hyresrätt respektive uthyrning avbostadsrätt/egna hem har skapat osäkerhet om vad som gäller och drivit uppandrahandshyrorna. Bruksvärdesregeln ska därför omfatta all andrahands­uthyrning ochprivatuthyrnings­lagen avskaffas.