En man flyttpackar kläder.

Besittningsrätt & Besittningsskydd

Besittningsrätt eller besittningsskydd som det också kallas, innebär att du som hyresgäst många gånger har rätt att bo kvar i din lägenhet även om din hyresvärd vill säga upp ert hyresavtal. Detta skydd finns till för att du ska kunna känna dig säker i ditt boende. Som hyresgäst har du oftast ett stark besittningsskydd från och med första dagen när du har ett förstahandskontrakt.

När får man besittningsrätt?

Du har oftast ett stark besittningsskydd för din hyresrätt från och med första dagen av en hyresperiod vid ett förstahandskontrakt.

Vad är besittningsrätt?

Besittningsskydd eller besittingsrätt innebär att du har rätt till en förlängning av ditt hyreskontrakt om din hyresvärd vill säga upp det innan hyresperioden är slut. Detta gäller dock inte alltid. Har du på något vis misskött dig, till exempel inte betalt din hyra eller vanvårdat bostaden har du brutit mot ert hyresavtal och ditt besittningsskydd kan brytas. Du kan alltid höra av dig till oss på Hyresgäst­föreningen om du har några frågor kring hur din besittningsrätt fungerar.

Besittningsrätt vid andrahands­uthyrning

Om du hyr ut din hyresrätt till någon i andrahand i en period längre än två år får den personen besittningsrätt gentemot dig. Du kan med andra ord inte säga upp ert hyreskontrakt hur som helst. Dock gäller inte besittningsskyddet för din hyresgäst om du själv vill flytta tillbaka till din lägenhet. Vid en andrahands­uthyrning går det att avtala bort besittningsskydd för bostad. Detta görs utöver själva hyresavtalet och behöver vanligen godkännas av Hyresnämnden för att vara giltigt. 

Besittningsrätt vid inneboende

Det finns aldrig ett besittningsskydd vid inneboende.

Besittningsrätt när du hyr en bostadsrätt eller villa

Det finns inte heller ett besittningskydd för villa eller bostadsrätt när man hyr i andrahand.

Kan man avtala bort besittningsrätt?

Det är vanligt att besittningsrätten avtalats bort vid ett tillfälligt förstahandskontrakt, till exempel vid en korttidshyra för en hyresrätt som ska rivas eller renoveras.  

Din hyresgäst får inte ta över ditt förstahandskontrakt

Det spelar ingen roll hur lång tid din hyresgäst har bott i din lägenhet i andrahand eller om hen har fått besittningsrätt, hyresgästen har aldrig rätt att ta över ditt förstahandskontrakt. Men säger din hyresvärd upp ditt förstahandskontrakt kan värden välja att teckna ett hyresavtal med hyresgästen som bott i din lägenhet i andrahand om hen ansöker om det. 

Hyresgäst­föreningen hjälper dig

Bor du i en hyresrätt är du varmt välkommen att bli medlem i Hyresgäst­föreningen! Vi är en stark och kunnig organisation som gärna svarar på alla dina boendefrågor som handlar om besittningsrätt, eller något annat som rör hyra och hem. Som medlem hos oss får du flera fina förmåner. Vi kan vara med och förhandlar hyror, hjälpa dig med juridisk rådgivning och står på din sida i en eventuell hyrestvist. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information. 

 

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om besittningsskyddet?

Besittningsskyddet är grundläggande för ett tryggt boende i hyresrätt.
Besittningsskyddet kräver också en spärr mot oskäliga hyror. Utan en sådan spärr kan hyresvärden tvinga hyresgästen att flytta genom att kräva en hyra som hyresgästen inte kan betala.