räcker över nycklar

Hyra en villa eller bostadsrätt i andrahand

När du hyr en villa eller bostadsrätt i andrahand kan en annan lag gälla än när du hyr en hyresrätt i andrahand. Vad som är en rimlig andrahandshyra skiljer sig också åt beroende på vilket boende du har. Här förklarar vi hur reglerna ser ut när uthyrningen inte gäller en hyresrätt.

Olika regler för hyresrätt och ägt boende

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Hur mycket får man ta i hyra? Jo, den som hyr ut en hyreslägenhet får ta ut samma hyra som den själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, max 15% av hyran. För ägt boende som bostadsrätt eller villa gäller andra regler.

Varför är hyran högre i bostadsrätt och villa än i hyresrätt?

Sedan privatuthyrnings­lagen infördes 2013 gäller olika regler för hur hyran sätts vid andrahands­uthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt och villor. För hyresrätt gäller fortfarande att hyran ska sättas efter bruksvärdet, alltså efter samma princip som när man hyr i förstahand. För bostadsrätt eller villa kan villaägaren eller bostadsrättsinnehavaren i princip ta ut marknadshyra. Här sätts hyran efter en schablon beräknad utifrån marknadsvärdet på bostaden med tillägg för månadsavgiften om det är en bostadsrätt. Läs mer om hur det beräknas längre ned på sidan.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om privatuthyrnings­lagen?

Privatuthyrnings­lagen som sätter reglerna för uthyrning av villor och bostadsrätter har drivit upp andrahandshyrorna och gjort det dyrare att bo i andra hand. Det tycker vi är dåligt. Olika hyressättningsregler för ­uthyrning av hyresrätt och uthyrning av bostadsrätt och villor har också skapat osäkerhet om vad som gäller. Därför vill vi att privatuthyrnings­lagen avskaffas. Vi tycker att alla andrahands­hyror ska sättas efter bruksvärdet

Privatuthyrnings­lagen har gjort det dyrare att bo i andra hand.

Vad är en skälig hyra vid uthyrning av bostadsrätt eller villa?

Vid uthyrning av en bostadsrätt eller villa i andra hand är en skälig hyra beräknat på annat sätt än när du hyr en hyresrätt. Bostadsrättshavaren, eller ägaren, får ta ut en hyra som ska motsvara de driftskostnader och kapitalkostnader som hen har. Ägaren får ta ut kapitalkostnader även om hen faktiskt inte har några lån på sin bostad. I de här fallen gäller alltså inte bruksvärdesprincipen. istället sätts hyran utifrån privatuthyrnings­lagen, lagen om uthyrning av egen bostad (UEB).

Med driftkostnad menar vi månadsavgift, kostnader för el och vatten med mera. Även ersättning för slitage av möbler omfattas, om lägenheten hyrs ut möblerad. När det gäller kapitalkostnaden så beräknas den utifrån bostadens marknadsvärde. Om lägenhetens bruksvärde är högre än kapitalkostnaden får bruksvärdet användas. Ägaren får ta ut en ”skälig avkastningsränta” på bostadens marknadsvärde. Marknadsvärdet får man fram till exempel genom att jämföra priser på liknande bostadsrätter som överlåtits. Bedömningen ska vara objektiv. Idag vet man inte säkert vad en skälig ränta är, men i förarbetena skriver man att riktpunkten ska vara ett par procentenheter över Riksbankens referensränta.

Hur räknar jag ut hyran för bostadsrätt och villa? 

Kolla i stycket ovan. På Hyresnämndens webbsida kan du läsa mer om hur man räknar ut en andrahandshyra. 

Ingen återbetalning av hyran som hyregäst i bostadsrätt och villa

Som hyresgäst i en bostadsrätt eller villa hyr du enligt lagen om uthyrning av egen bostad och du kan inte begära hyressänkning bakåt i tiden, endast från den tidpunkt en ansökan om ändring av hyran inkommit till hyresnämnden. Den rätten fanns tidigare men har numera tagits bort. Rätten till återbetalning, enligt hyreslagen, finns däremot kvar om du hyr en hyresrätt i andra hand.

Hyresgästen har inget besittningsskydd

När du hyr enligt privatuthyrnings­lagen, lagen om uthyrning av egen bostad, exempelvis en bostadsrätt har du inget besittningsskydd. Det innebär att du inte har möjlighet att få en uppsägning rättsligt prövad, förutsatt att uppsägningen är giltig. Detta gäller oavsett anledning till att din hyresvärd säger upp dig. Läs mer om besittningsrätt bostadsrätt

När hyresgästen säger upp avtalet

När du ska säga upp ditt hyresavtal har du alltid en månads uppsägningstid enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr du enligt hyreslagen gäller generellt tre månader uppsägningstid både för hyresgäster och hyresvärdar.

När hyresvärden säger upp avtalet

Hyresvärden kan säga upp ditt hyresavtal med tre kalendermånaders uppsägningstid, oavsett om det är ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid gäller den längre tiden.

Glöm inte hemförsäkring

Om en skada uppstår i bostaden kan du bli ersättningsskydlig. Ditt bohag kan också bli skadat. Med en hemförsäkring är du bättre skyddad om ett krav ställs mot dig, eller om dina möbler blir skadade.

Läs mer om våra medlemsförmåner gällande försäkringar, med mera.

Ska du hyra ut en lägenhet? Läs mer om vad som gäller vid uthyrning av bostadsrätt.