Man_funderar_penna_bord

Hyr du till ockerhyra? - Så får du överhyran återbetalad

Tar din hyresvärd ut för hög hyra? Det är tyvärr inte ovanligt om du hyr i andra hand. Att ta ut mer hyra än vad reglerna tillåter är kallas för ockerhyra och är olagligt. Så här gör du för att få överhyran återbetalad.

Hyresgäst­föreningens rådgivare och jurister är experter på hyreslagen och ger kunskap, stöd och service till över 300 000 kontakter varje år. Vi står på hyresgästernas sida i en tvist med hyresvärden. Är du medlem hör av dig till oss med dina frågor. Är du inte medlem, bli det idag! 

Då hjälper vi dig att få överhyran återbetald 

  • För att få juridisk hjälp av Hyresgäst­föreningen behöver problemet eller tvisten du söker hjälp för ha uppstått under ditt medlemskap.
  • Var du medlem när problemet med överhyra uppstod får du hjälp med att räkna på vad som vore en skälig hyra samt att ansöka om återbetalning till hyresnämnden. Vi är sedan i regel med hela vägen under prövningen.

 

Vad krävs för att få överhyran återbetalad?

  • För att kunna få återbetalning krävs att du betalat en hyra som överstiger den hyra som förstahandshyresgästen betalat, eller att hyran överstiger lägenhetens egentliga bruksvärde 
  • Om du tecknat ett hyresavtal efter den sista september 2019 kan du ansöka om att få en återbetalning av hyra avseende två år tillbaka i tiden. För avtal som tecknas före sista september gäller ett år.
  • Det måste vara en hyresrätt du hyr – för bostadsrätter kan andra regler gälla. 
  • Om du hyr en möblerad lägenhet får du räkna med ett påslag på max 15 procent utöver förstahandshyresgästens hyra.
  • Är lägenheten inte möblerad ska du betala samma hyra som förstahandshyresgästen.
  • Ansök om återbetalning hos Hyresnämnden 

Är lägenhgeten möblerad får hyran vara max 15 procent högre än den hyra som förstahandshyresgästen betalar.

Leta ny lägenhet innan du begär återbetalning av ockerhyra

Försök att få tag i en ny lägenhet innan du begär tillbaka pengar för hyran. Om du har bott i andrahandslägenheten mindre än två år har du nämligen inget besittningsskydd, och kan bli uppsagd av vilken anledning som helst. Då är det klokt att vänta med din ansökan till hyresnämnden tills du har ordnat ett annat boende. 

När behöver jag senast ansöka om återbetalning?

Vänta inte alltför länge med din ansökan. Om du har flyttat från lägenheten måste din ansökan om återbetalning ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att du flyttade. Datum för ansökan till hyresnämnden är utgångspunkt för när man beräknar retroaktiv återbetalning.

Får den som hyr ut ta extra betalt för annat än bara hyran för lägenheten?

Ingår andra nyttigheter än möbler, exempelvis bredband, hushållsel eller parkering får förstahandshyresgästen göra ett tillägg på hyran som motsvarar det nyttigheterna kostar. 

Hur mycket hyra ska jag betala som inneboende?

Hyr du en del av en bostad som inneboende måste hyran vara proportionerlig i förhållande till hur stor del av lägenheten du hyr. Hyr du exempelvis halva lägenheten så ska du betala max halva hyran med ett eventuellt påslag för möblering på mellan 10-15 procent. För att 15 procent ska godkännas krävs att lägenheten är fullt möblerad.

Vad räknas som en möblerad lägenhet?

Vad som räknas som möblerat är i slutändan en bedömningsfråga för domstol. För att lägenheten ska räknas som fullt möblerad ska de mest nödvändiga möbler finnas på plats. Det räcker till exempelvis inte med en säng och en pall för att få ta ut 15%, men den som hyr ut kan få rätt att ta ut ett visst mindre påslag.

Har jag rätt att få ränta om jag beviljats återbetalning?

Ja. Om Hyresnämnden beslutat att du ska få tillbaka överhyran har du rätt till ränta från dagen uthyraren tagit emot hyresbeloppet som varit oskäligt högt.

Vilka bevis krävs för att hyran återbetald?

För att ansöka om återbetalning måste du kunna bevisa att du betalat hyran exempelvis med ett kvitto eller ett kontoutdrag från banken och ett hyresavtal. I normalfallet måste du även kunna styrka att den erlagda hyran är oskälig i förhållande till lägenhetens bruksvärde. Att bedöma lägenhetens bruksvärde kan Hyresgäst­föreningen hjälpa dig med, förutsatt att du var medlem när problemet med överhyran uppstod.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.