Vällingby
Jan Backman

Hyressättning

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Det innebär att vi i dagsläget förhandlar hyran för 90 procent av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter, vilket berör över 3 miljoner hyresgäster.

Länkar om hyressättning

Så går en hyresförhandling till

Systematisk hyressättning vad är det?

Marknadshyror i Stockholm?

 

Projektet Stockholmshyra avslutas

Vad är det som har hänt?

Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem har gemensamt beslutat att avsluta projektet Stockholmshyra.

 

Varför har projektet avslutats?

Vi har olika tolkningar om hur Stockholmshyra ska genomföras. På senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet. Hyresgästföreningen var till exempel bekymrad över att det såg ut att bli betydligt fler hyreshöjningar och för få frysningar, dvs hyror som inte höjs, än vad vi anser vara rimligt.

 

Vad händer nu och hur påverkar det här mig som hyresgäst?

Att projektet avslutas kommer inte att påverka dig som hyresgäst direkt. Hyresgästföreningen, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockolmshem är dock överens om att det behövs ett mer förutsägbart och likvärdigt sätt att bestämma hyror på, som speglar hyresgästernas värderingar på ett bättre sätt, enligt principerna för systematisk hyressättning. Det kommer vi fortsätta arbeta för, utifrån alla de lärdomar och erfarenheter vi fått från projektet Stockholmshyra.

 

-------------------

 

Fakta om projektet Stockholmshyra:
 

Vad ville ni med projektet?

I korthet innebar Stockholmshyra att Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem skulle vara överens om hur olika egenskaper i boendet (lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard, läge och område samt förvaltningskvalitet/service) påverkar nivån på hyran. Målet har varit en tydligare och mer konsekvent hyressättning, ett sätt att sätta hyror som är lätt att förstå, är transparent för hyresgästerna och speglar deras värderingar.

 

Varför behöver systemet utvecklas? 

För att samhället utvecklas, och för att nuvarande hyresstruktur i delar har sitt ursprung i de förhållanden och förutsättningar som gällde när fastigheten byggdes, och inte alltid överensstämmer med den allmänna värderingen som lagstiftaren menar skall ligga till grund för hyrorna.