man_entre_gitarr_flytta

Upprustning

Hyresgäst­föreningen arbetar för hyresgästernas rätt till inflytande vid upprustningar. Målet är att alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem efter en upprustning. Så ser det inte ut idag. Lagstiftningen möjliggör för fastighetsägarna att göra omfattande åtgärder, som leder till allt för kraftiga hyreshöjningar. Det vill vi ändra på.

En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Hyresgäst­föreningen har vid upprustningar främst en rådgivande roll. Enligt paragraf 18 d i hyreslagen är en upprustning av lägenheten en sak mellan hyresgästen och fastighetsägaren.

Vi arbetar också med stöd till hyresgäster som försöker få inflytande vid upprustningar, det görs genom samrådsgrupper. Ett samråd har som mål att hyresgästernas samlade intressen ges inflytande i upprustningsprocessen. Under samrådet träffas hyresgäster, hyresvärden och representanter från Hyresgäst­föreningen för att diskutera upprustningen och frågor kring den. Målet är att ni som hyresgäster tillsammans med er hyresvärd blir överens om hur upprustningen ska genomföras.

Är det upprustning på gång i ditt område?
Hör av dig till Hyresgäst­föreningen region Stockholm om en upprustning är på gång i ditt bostadsområde!
Upprustning är till exempel:

• Stambyte
• Badrumsupprustning
• Köksupprustning
• Total upprustning av lägenhet
• Total upprustning av hela huset

Kontakta oss antingen på e-post eller på telefon.
E-post: upprustning(a)hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 19 47

Här nedan finns information för dig som hyresgäst om en upprustning blir aktuell.