Upprustning
Hyresgäst­föreningen

Upprustning

Hyresgäst­föreningen arbetar för hyresgästernas rätt till inflytande vid upprustningar. Målet är att alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem efter en upprustning. Så ser det inte ut idag. Lagstiftningen möjliggör för fastighetsägarna att göra omfattande åtgärder, som leder till allt för kraftiga hyreshöjningar. Det vill vi ändra på.

En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Hyresgäst­föreningen har vid upprustningar främst en rådgivande roll. Enligt paragraf 18 d i hyreslagen är en upprustning av lägenheten en sak mellan hyresgästen och fastighetsägaren.

Vi arbetar också med stöd till hyresgäster som försöker få inflytande vid upprustningar, det görs genom samrådsgrupper. Ett samråd har som mål att hyresgästernas samlade intressen ges inflytande i upprustningsprocessen. Under samrådet träffas hyresgäster, hyresvärden och representanter från Hyresgäst­föreningen för att diskutera upprustningen och frågor kring den. Målet är att ni som hyresgäster tillsammans med er hyresvärd blir överens om hur upprustningen ska genomföras.

ÄR DET UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT OMRÅDE?
Hör av dig till Hyresgäst­föreningen region Stockholm om en upprustning är på gång i ditt bostadsområde!
Upprustning är till exempel:

• Stambyte
• Badrumsupprustning
• Köksupprustning
• Total upprustning av lägenhet
• Total upprustning av hela huset

Kontakta oss antingen på e-post eller på telefon.
E-post: upprustning(a)hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 19 47

Broschyrer för nedladdning om upprustning

Varsam upprustning beskriver hur fastighetsägare på ett enkelt och effektivt sätt kan rusta upp sina fastigheter på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt och med en god avkastning över tid. Så kan samrådsprocessen gå till och så kan Hyresgäst­föreningen hjälpa till i planering och genomförande.

Vad händer vid en upprustning. När behöver hyresvärden ett tillstånd för åtgärderna? Hur går samrådsmodellen till? Hur de boende kan öka inflytandet och Hyresgäst­föreningens roll.

När hantverkarna kommer – rättigheter och skyldigheter vid en upprustning I den här broschyren har vi samlat flera av svaren på de vanligaste frågorna som vi får i samband med en renovering.

Upprustning – fördjupad information Den här broschyren vänder sig främst till dig som ingår i en samrådsgrupp.

Äntligen hemma igen! vänder sig till hyresgäster som precis gått igenom en upprustning. Den innehåller tips om vad man bör kontrollera i lägenheten direkt när upprustningen är klar.

Samrådshandboken Hur garanterar vi att det är majoritetens vilja vi uttrycker? Den här handboken ger konkreta tips i flera frågor och är tänkt att fungera som stöd för er som ingår i en samrådsgrupp.