Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Tillbaka till startsidan
Turkost mönster
Ilze Lucero/Unsplash

Rapporter

Här har vi samlat intressanta rapporter som berör bostadsfrågor. Rapporterna är främst framtagna av Hyresgästföreningen regionalt eller nationellt men även av andra aktörer.

Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen:

2019
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019

2017
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2017

2015
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2015

2013
Stockholm 2013 Hur bor unga vuxna - Hur vill de bo

2011
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 1
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 2
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 3
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen tabell

Övriga rapporter:

Vad är rätt hyra i Stockholm 2015

Rapporter från andra aktörer

Rapport från Bostad 2030: Att bygga Stockholm En analys av drivkrafter och trender inom Stockholms stad under perioden 1875 till 2018

Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm: Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2019

Rapport från Landstinget i Stockholm och SCB: Kommunernas bostadsbyggnadsplaner 2017-2026/30

Rapport från Boverket: Utvecklingen på andrahandsmarknaden   från 2018

Rapport från MSCI: Svenskt Bostadsindex 2018