Tillbaka till startsidan
Turkost mönster
Ilze Lucero/Unsplash

Rapporter

Här har vi samlat intressanta rapporter som berör bostadsfrågor. Rapporterna är främst framtagna av Hyresgästföreningen regionalt eller nationellt men även av andra aktörer.

Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen:

2019
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019

2017
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2017

2015
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2015

2013
Stockholm 2013 Hur bor unga vuxna - Hur vill de bo

2011
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 1
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 2
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 3
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen tabell

Övriga rapporter:

Vad är rätt hyra i Stockholm 2015

Rapporter från andra aktörer

Rapport från Bostad 2030: Att bygga Stockholm En analys av drivkrafter och trender inom Stockholms stad under perioden 1875 till 2018

Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm: Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2019

Rapport från Landstinget i Stockholm och SCB: Kommunernas bostadsbyggnadsplaner 2017-2026/30

Rapport från Boverket: Utvecklingen på andrahandsmarknaden   från 2018

Rapport från MSCI: Svenskt Bostadsindex 2018