Engagemang där du bor
Hyresgäst­föreningen

Så här kan du som medlem engagera dig i Hyresgäst­föreningen

Drömmer du om ett bättre boende, tryggare grannskap, mer gemenskap och trivsel där du bor? Engagera dig i Hyresgäst­föreningen region Stockholm!

Vill du engagera dig i ditt bostadsområde?

Det kan vara i frågor som rör trygghet i området, gemenskap eller närmiljön. Du kanske har idéer på aktiviteter du skulle vilja göra. Då kan du starta en lokal hyresgäst­förening eller engagera dig i en redan befintlig lokal hyresgäst­förening. Det är ett förtroendeuppdrag där du blir vald av medlemmarna.

Läs mer om hur en lokal hyresgäst­förening fungerar

Glad kvinna lägger pussel
Hyresgäst­föreningen

Vill du förändra något särskilt?

Då kan du starta en arbetsgrupp med andra hyresgäster som vill arbeta tillsammans för att uppnå en förändring. Gruppen kan vara verksam utifrån hur man bor för att till exempel förbättra lekplatsen tillsammans med din hyresvärd.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du vara vår kontaktperson i ditt bostadsområde eller hus?

Om du vill skapa aktiviteter eller arbeta med inflytande i ditt hus eller bostadsområde med hjälp av föreningsstyrelsen kan du bli husombud. Uppdraget är ett förtroendeuppdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Rekrytera medlemmar vid en aktivitet
Hyresgäst­föreningen

Vill du vara med och påverka hyran?

Om du vill arbeta aktivt med hyresfrågor kan du engagera dig hos oss. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar och du blir en länk mellan hyresgästerna och Hyresgäst­föreningen. 

Engagera dig för rimliga hyror

Hyres­förhandlingar i region Stockholm 

Har du viljan att göra mer?

Om du känner att du vill engagera dig mer i kommunövergripande frågor som rör boendet och du är intresserad av stadsplanering eller bostadspolitik. Då kan du engagera dig i föreningsstyrelsen i din kommun eller stadsdel.

Kontakta oss så berättar vi mer