Hotellifiering och dess konsekvenser

Vad är hotellifiering och vad är problemet med hotellägenheter? Idag finns cirka 700 hyresfastigheter i Stockholm där det finns misstankar om att det förekommer uthyrning av hotellägenheter. Nu kan en dom i Högsta domstolen sätta stopp för hotellifieringen. Om du hyr en hotellägenhet i andra hand av ett förmedlingsföretag bör du se till att agera snabbt.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Hyr du din lägenhet i andra hand av ett förmedlingsföretag som mellanhand eller misstänker du att så är fallet? Då finns det några viktiga saker du ska göra så fort som möjligt!

 1. Kolla kontraktet. Om du har ett andrahandskontrakt med ett förmedlingsföretag som mellanhand kan det finns möjlighet för dig att få avtalet omvandlat till ett förstahandskontrakt. Dessutom kan du begära att få återbetalat överhyra. Det här gäller endast dig som hyr i andra hand. Om du är osäker kan du själv kontrollera att namnet på ägaren av fastigheten, som ska finnas angiven i porten i samband med namntavlan, överensstämmer med namnet på uthyraren på kontraktet. Om det inte är samma namn är det ganska säkert ett andrahandsavtal. Beautiful Apartments, Företagsbostäder i Sverige, Stay in Sweden, Bostad Direkt, New Stay, Forenom Apartments eller Be Resident är några av de förmedlingsföretag som hyr ut hotellägenheter.
 2. Betala hyran som vanligt.
 3. Skriv inte på något papper från hyresvärd eller mellanhand. Be om betänketid.
 4. Kontakta oss på Hyresgäst­föreningen snarast om du är medlem. Om du däremot inte är medlem bör du kontakta en kunnig jurist snarast möjligt för att få hjälp med att granska dina handlingar.

Det här är problemen med hotellifiering

Hotellifieringen är problematisk på flera sätt. Dels för hyresgästen som hyr hotellägenheten, dels för grannarna i fastigheten och på sikt är fenomenet ett hot mot hyresrätten och förhandlade hyror.

Problem som drabbar hyresgäster i hotellägenheter

 • Höga hyror – I hotellägenheter är hyran många gånger dubbelt eller tredubbelt så hög som i en jämförbar vanlig hyresrätt.
 • Otrygghet – hyresgäster som hyr en hotellägenhet i andra hand har inte besittningsskydd.
 • Ständiga flyttar - Många som inte hittar en bostad för permanent boende tvingas till ett kringflackande liv. Enligt barnkonventionen är social trygghet och bra boendemiljö viktigt för barns utveckling.

Hotellifiering - ett problem för grannarna

 • Hyresgäster som bor i fastigheter där hotellägenheter förekommer upplever ofta en otrygg boendemiljö eftersom det råder en osäkerhet kring vilka som verkligen bor i huset.
 • De känner kanske inte längre igen sina grannar. Det blir problem i tvättstugor, källare och soprum.
 • Många skräms till tystnad och passivitet och upplever sig i en beroendeställning i förhållande till hyresvärden.
 • En del hyresvärdar förhindrar byten, tvingar hyresgäster att flytta eller kommer med ogrundade uppsägningar för att kunna hyra ut fler hotellägenheter.

Ett hot mot hyresrätten och förhandlade hyror

 • När lägenheter används för hotellverksamhet blir det allt färre lägenheter för bostadssökande som har behov av en bostad och bostadsbristen förvärras.
 • Det finns helt nybyggda hyreshus som består enbart av hotellägenheter. Hyran utan förhandling och utan att gällande lagar följs. Det handlar om en hyra som sätts utifrån utbud och efterfrågan, alltså marknadshyra.
 • Segregationen ökar när hyresgäster med vanliga inkomster stängs ute från attraktiva områden där det är möjligt att hyra ut lägenheterna som hotell.
 • En dold hotellverksamhet har också visat sig dra till sig brottslighet av olika slag, till exempel svartförsäljning av hyreskontrakt, narkotika- och bordellverksamhet.
 • Så kallade blockhyresavtal, som tillkommit för att lösa behov för till exempel studenter och vårdbehövande, har utnyttjats på ett sätt som lagstiftaren inte avsett. Fastighetsägare har i stället använt blockhyresavtal för att kringgå de rättigheter som hyresgäster enligt lag har.