En man står på en balkong.

Engagera dig för allas rätt till ett hem - sök till regionstyrelsen

Var med och arbeta aktivt i en ledande roll för rimliga hyror och bättre villkor för oss i hyresrätt. Ta chansen och sök till regionstyrelsen i Stockholm. Anmäl ditt intresse eller nominera någon senast den 27 februari 2024.

Regionstyrelsen i Stockholm består idag av 13 ordinarie ledamöter. Styrelsen leder regionens verksamhet mellan fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsen ansvarar för:

  • Regionens och hyresgäst­föreningarnas ekonomi.
  • Organisationsutbyggnad.
  • Stöd till och uppföljning av hyresgäst­föreningarnas, de lokala hyresgäst­föreningarnas samt husombudens verksamhet.
  • Tillsyn över förhandlingsverksamheten.
  • Fatta beslut i föreningsövergripande frågor.
  • Uppföljning av regionkontorets uppdrag.

Uppdraget som styrelseledamot 

Som en ledamot i regionstyrelsen förväntas du vara påläst inför mötena, ha en god förståelse för din roll som förtroendevald, delta aktivt i styrelsens utveckling och arbetet i utskotten, vara beredd på att lägga minst tio timmars arbete i månaden mellan styrelsemötena samt att ha regionens bästa i fokus vid beslut. Majoriteten av styrelse- och utskottsmöten sker digitalt och efter kontorstid. Det utgår ett årsarvode för uppdraget samt en rörlig del, baserat på deltagande.

Som ledamot i regionstyrelsen bör du ha:

  • Ett stort engagemang och driv för hyresgäst­föreningens politiska och organisatoriska mål.
  • Erfarenhet från Hyresgäst­föreningen eller annat föreningsliv.
  • En god förmåga att leda och inspirera andra människor.

Vi vill att vår styrelse ska spegla vår medlemskår och söker därför ledamöter med olika bakgrunder i alla åldrar.

Klicka här för intresseanmälan till regionstyrelsen

Klicka här för att nominera någon till regionstyrelsen

Här hittar du fler sökbara regionala uppdrag 

Tillsammans gör vi skillnad 

Hyresgäst­föreningen region Stockholm har cirka 129 000 medlemmar som är organiserade i 27 föreningar och 400 lokala hyresgäst­föreningar. Vi kämpar för allas rätt till ett hem. Vår målsättning är att kommunerna ska ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och att politiker genomför bostadspolitiska reformer så att alla människor kan bo i en bra bostad med en hyra som man har råd med. För att kunna nå de målen ska vi organisera mer än femtion procent av hyresgästerna.