Globen_region Stockholm
Jan Backman

Fullmäktige region Stockholm

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Vanligtvis hålls det två fullmäktigemöten varje år, ett på våren och ett på hösten. Där deltar 150 förtroendevalda från regionens 27 föreningar samt regionstyrelsen som samtalar och tar beslut i frågor som berör föreningens och regionens framtida riktning och utveckling.