Globen_region Stockholm
Jan Backman

Fullmäktige region Stockholm

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Där deltar 150 förtroendevalda från regionens 27 föreningar samt regionstyrelsen. Fullmäktige tar beslut i frågor som berör regionens framtida riktning och utveckling.

 Årsmöte 2024

Fullmäktige genomfördes den 27 april 2024. Följande behandlades under mötet: 

  • Regionstyrelsens berättelse från föregående år 
  • Revisorernas berättelse 
  • Val till regionstyrelsen  
  • Val av revisorer och ersättare för dessa 
  • Val av valberedning   
  • Fastställande av regionens förhandlingsrutiner 
  • Motioner samt förslag från regionstyrelsen

Nedan hittar du en sammafattning av Hyresgäst­föreningen region Stockohlms fullmäktigemöte:

Sammanfattning fullmäktige april 2024


Vid frågor om fullmäktige och handlingar vänligen kontakta: 

maria.envall@hyresgastforeningen.se

010-4591942