Globen_region Stockholm
Jan Backman

Fullmäktige region Stockholm

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Vanligtvis hålls det två fullmäktigemöten varje år, ett på våren och ett på hösten. Där deltar 150 förtroendevalda från regionens 27 föreningar samt regionstyrelsen som samtalar och tar beslut i frågor som berör föreningens och regionens framtida riktning och utveckling.

Årsmöte/Fullmäktige 22 april 2023:

Protokoll med beslut

Förslag till dag- och arbetsordning

Motionshäfte

Valberedningens förslag till regionstyrelseledamöter

Presentation av valberedningens förslag till regionstyrelseledamöter

Nomineringskommittens förslag till valberedning

Regionstyrelsens förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse

Har du en idé eller förslag på förbättring? Istället för att skriva en motion kan du skicka in ditt förslag till regionstyrelsens förslagslåda.

Höstfullmäktige 29 oktober 2022:

Protokoll med beslut

Förslag till arbetsordning

Förslag till dagordning

Motionshäfte

Valberedningens förslag till ordinarie stämmoombud

Valberedningens förslag till ersättare för stämmoombud

Valberedningens förslag till fyllnadsval till regionstyrelsen

Förslag till beslut om förhandlingsrutiner

Uppdrag – Fullmäktige

Valberedningens brev om nomineringar till höstfullmäktige

Nationell översyn av förhandlingsrutinerna

Stadgeutskottet

Stadgeutskottet har fått frågan om det ska anses möjligt att ångra en avsägelse av nominering till förtroendeuppdrag. Frågan handlar om situationen när en person som blivit nominerad till ett uppdrag först tackat nej till uppdraget och sedan ångrat sig och meddelat valberedningen att vederbörande ställer upp som kandidat.
Stadgeutskottet gör följande bedömning:

När styrelseledamot avgår

Avsägelse av nominering

Årsmöte/fullmäktige 23 april 2022:

Protokoll med beslut

Förslag till arbetsordning

Förslag till dagordning

Förslag till beslut  höstfullmäktige 2022

Nomineringskommittens förslag till valberedning

Revisionsberättelse för 2021

Uppföljningsrapport fullmäktige 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Valberedningens förslag 

Motionshäfte

Uppdrag – Fullmäktige

Antaget på fullmäktige 23 april:

Uttalande - Hyresgästföreningens krav inför valet: Stoppa bo-orättvisan!

Uttalande - En nationell strategi mot hemlöshet måste till!

Om allmännyttans roll i valarbetet 2022 - brev till Marie Linder

Höstfullmäktige 20 november 2021:

Protokoll med beslut

Bostadspolitiskt program

Verksamhetsplan

Uttalande 

Rapport om lägenhetshotell