Tillbaka till startsidan
Globen_region Stockholm
Jan Backman

Fullmäktige region Stockholm

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Vanligtvis hålls det två fullmäktigemöten varje år, ett på våren och ett på hösten. Där deltar förtroendevalda från regionens 27 föreningar som samtalar och tar beslut i frågor som berör föreningens och regionens framtida riktning och utveckling.

Senast ändrat: 2022-09-05

Höstfullmäktige 29 oktober 2022:

Motionsformulär 

Valberedningens brev om nomineringar till höstfullmäktige

Nationell översyn av förhandlingsrutinerna

Regionstyrelsens förslagslåda

Har du en idé eller förslag på förbättring? Istället för att skriva en motion kan du skicka in ditt förslag till regionstyrelsens förslagslåda.

Stadgeutskottet

Stadgeutskottet har fått frågan om det ska anses möjligt att ångra en avsägelse av nominering till förtroendeuppdrag. Frågan handlar om situationen när en person som blivit nominerad till ett uppdrag först tackat nej till uppdraget och sedan ångrat sig och meddelat valberedningen att vederbörande ställer upp som kandidat.
Stadgeutskottet gör följande bedömning:

När styrelseledamot avgår

Avsägelse av nominering

Årsmöte/fullmäktige 23 april 2022:

Protokoll med beslut

Motioner, utlåtande och fullmäktiges beslut

Förslag till arbetsordning

Förslag till dagordning

Förslag till beslut  höstfullmäktige 2022

Nomineringskommittens förslag till valberedning

Revisionsberättelse för 2021

Uppföljningsrapport fullmäktige 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Valberedningens förslag 

Motionshäfte

Uppdrag – Fullmäktige

Antaget på fullmäktige 23 april:

Uttalande - Hyresgästföreningens krav inför valet: Stoppa bo-orättvisan!

Uttalande - En nationell strategi mot hemlöshet måste till!

Om allmännyttans roll i valarbetet 2022 - brev till Marie Linder

Höstfullmäktige 20 november 2021:

Protokoll med beslut

Bostadspolitiskt program

Verksamhetsplan

Uttalande 

Rapport om lägenhetshotell