Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Inför Hyresgästföreningens förbundsstämma juni 2023

Vartannat år håller Hyresgästföreningen förbundsstämma. Detta år hålls den i Göteborg den 15-18 juni. Från region Norrland har 12 ombud utsetts som ska vara med och besluta om vilken riktning Hyresgästföreningen skall ha de närmaste åren.

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Det är på stämman föreningens största och viktigaste beslut fattas. Det är på stämman det bestäms vart Hyresgästföreningen är på väg, vilka frågor som är viktigast att jobba med, och vilka som ska leda föreningen till nästa stämma.

Uppdraget som stämmoombud innebär att ombudet deltar i alla beslut som stämman ska fatta. Det är allt från att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen), till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

Som stämmoombud är man vald av medlemmarna – fått deras förtroende – att föra deras talan på stämman. Stämmans beslut är medlemmarnas vilja. 

Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström