Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Inför Hyresgäst­föreningens förbundsstämma juni 2023

Vartannat år håller Hyresgäst­föreningen förbundsstämma. Detta år hålls den i Göteborg den 15-18 juni. Från region Norrland har 12 ombud utsetts som ska vara med och besluta om vilken riktning Hyresgäst­föreningen skall ha de närmaste åren.

Förbundsstämman är Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ. Det är på stämman föreningens största och viktigaste beslut fattas. Det är på stämman det bestäms vart Hyresgäst­föreningen är på väg, vilka frågor som är viktigast att jobba med, och vilka som ska leda föreningen till nästa stämma.

Uppdraget som stämmoombud innebär att ombudet deltar i alla beslut som stämman ska fatta. Det är allt från att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen), till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

Som stämmoombud är man vald av medlemmarna – fått deras förtroende – att föra deras talan på stämman. Stämmans beslut är medlemmarnas vilja. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies