Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Möt Ann-Catrin - stämmoombud från Piteå

Ann-Catrin valdes som ersättare till årets förbundsstämma. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Ann-Catrin redo att åka. Hon kommer då att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Ann-Catrin Lindberg stämmoombud från Piteå
Mia Dahlström
Ann-Catrin Lindberg Piteå

Ann-Catrin Lindberg är 66 år och bor i Piteå. Ann-Catrin har varit förtroendevald sedan 2013 då hon valdes in som valberedare i föreningsstyrelsen i Piteå. Året efter valdes Ann-Catrin i som ledamot i föreningsstyrelsen i Piteå samt fullmäktigeledamot. Hon tackade även ja till uppdraget som vice ordförande i Piteåföreningen. Ann-Catrin har suttit som ersättare i regionstyrelsen 2017-2019. I år valdes Ann-Catrin som ny ordförande för Piteåföreningen.

På årets förbundsstämma är Ann-Catrin vald som ersättare. Hon har varit stämmoombud vid ett tidigare tillfälle.