Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Maggie och Petter - två stämmoombud från Sundsvall

Maggie och Petter kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Maggi Bergne Stämmoobud, Hyresgäst­föreningen Region Norrland
Mia Dahlström
Maggi Bergne Matfors

Maggi Bergne är 70 år och bor i Matfors. Hon har varit aktiv inom Hyresgäst­föreningen sedan 1994 då hon valdes in som ordinare ledamot i den lokala Hyresgäst­föreningen. 1997 valdes hon in som ledamot i föreningsstyrelsen Sundsvall/Timrå. 2021 valdes Maggi till ny föreningsordförande, ett uppdrag som hon har fram till 2025.

I år deltar Maggi för 4:e gången som stämmoombud för region Norrland.