Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Möt Kai - stämmoombud från Gällivare

Kai valdes som ersättare till årets förbundsstämma. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Kai redo att åka. Han kommer då att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Kai Selkälä, stämmoombud Hyresgäst­föreningen Norrland
Mia Dahlström
Kai Selkälä, Gällivare

Kai Selkälä är 53 år och bor i Gällivare. Kai har varit förtroendevald sedan 2022. Han valdes som kassör, och ledamot i föreningen Gällivare. Han valdes även som fullmäktigeledamot. Vid årets årsmöte valdes Kai till ny ordförande i föreningen Gällivare.

På årets förbundsstämma är Kai vald som ersättare. Han har aldrig tidigare varit med på någon stämma.