Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Christer och Kerstin - två stämmoombud från Umeå

Christer och Kerstin kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Christer Svensson, Umeå, Stämmoobud, Hyresgäst­föreningen Norrland
Christer Svensson, Umeå

Christer Svensson är 75 år och bor i Umeå. Han hade sitt första förtroendeuppdrag 1999 som ersättare i en lokal Hyresgäst­förening. Vid melleniumskiftet valdes han in som ledamot i föreningen Södra Västerbotten. 2007 valdes han in som ordförande i den lokala Hyresgäst­föreningen. Christer sitter sedan 2018 som ledamot i regionstyrelsen.

Christer har deltagit tre gång tidigare på förbundsstämma och är stolt att han fått förtroendet att få delta en fjärde gång.

Kerstin Granberg Lundgren stämmoombud ersättare Umeå
Mia Dahlström
Kerstin Granberg Lundgren Umeå

Kerstin Granberg Lundgren är 75 år och kommer från Umeå. Kerstin har varit förtroendevald sedan 2010 då hon valdes in som fullmäktigeledamot i region Norrland. 2013 valdes hon in som ledamot i föreningen Södra Västerbotten och sedan 2015 innehar hon ordförandeposten i föreningen.

Kerstin har deltagit på en förbundsstämma tidigare och i år valdes hon som ersättare. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Kerstin redo att åka.