Stämmoombuden från Storsjöbygden
Mia Dahlström
Från vänster: Tommy Pettersson, Anne-Christine Strömberg, Sonja Sandberg, Majbritt Ellebrink

Fyra av stämmoombuden kommer från Östersund

Anne-Christine, Sonja, Tommy och Majbritt kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Anne-Christine Strömberg, Östersund, Stämmoombud Hyresgäst­föreningen
Mia Dahlström
Anne-Christine Strömberg Östersund

Ann-Christine Strömberg

Anne-Christine Strömberg är 67 år och bor i Östersund. Hon hade sitt första förtroendeuppdrag 1998 som ledamot i en lokal Hyresgäst­förening. 2005 blov hon vald till ordförande i sin lokala Hyresgäst­förening. Anne-Christine har i många år suttit med i stora förhandlingsdelegationen och kämpat för hyresgästerna i Östersund ska ha rimliga hyror. 2008 valdes Anne-Christine till föreningsordförande i föreningen Storsjöbygden. Ett uppdrag som hon innehar även idag.

Anne-Christine har lång erfarenhet som stämmoombud. Detta blir hennes sjunde stämma hon deltar på.

Sonja Sandberg, Östersund, stämmoombud Hyresgäst­föreningen
Mia Dahlström
Sonja Sandberg Östersund

Sonja Sandberg

Sonja Sandberg är 67 år och bor i Östersund. Sonja valdes till sitt första förtroendeuppdrag 2012 som ledamot i den lokala Hyresgäst­föreningen. Två år senare valdes hon till ordförande. Sonja valdes till valberedare för föreningen 2018 och blev själv invald som vice föreningsordförande i Storsjöbygden 2021.

Sonja ska i år åka på sin första förbundstämma som stämmoobud.

 

 

Tommy Pettersson, Östersund, Stämmoombud region Norrland
Mia Dahlström
Tommy Pettersson Östersund

Tommy Pettersson

Tommy Pettersson är 75 år och bor i Östersund och har varit förtroendevald i sedan 2012 då han valdes i som ersättare i den lokala Hyresgäst­föreningen. Tommy valdes som ordförande 2014. Samma år valdes han i som ledamot i Storsjöbygdens föreningsstyrelse.

Tommy har stort intresse av bostadspolitik och 2019 ingick han i föreningens bostadspolitiska arbetsgrupp.

Tommy valdes i år i som ersättare till förbundsstämman. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Tommy redo att åka.

Majbritt Ellebrink, Östersund. Stämmoombud Hyresgäst­föreningen norrland
Mia Dahlström
Majbritt Ellebrink, Östersund

Majbritt Ellebrink

Majbritt Ellebrink är 67 år och kommer från Frösön. Majbritts första förtroendeuppdrag fick hon 2004 som ersättare i föreningen Storsjöbygden. Majbritt var med och startade upp den lokala Hyresgäst­föreningen LABO. Landstingsbostäder.

2005 valdes Majbritt in som ordinarie ledamot i föreningsstyrelsen Storjsöbygden. Hon har i många år varit utsedd till sekreterare i föreningen.

Majbritt har vid sex tillfällen varit utsett stämmoombud, detta år valdes hon in som ersättare. Om någon av de ordinarie ombuden inte kan åka står Majbritt redo att åka.