Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Gunnar och Nicklas - två stämmoombuden från Kiruna

Gunnar och Nicklas kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Gunnar Bergman, Kiruna. Regionsordförande och stämmoombud
Mia Dahlström
Gunnar Bergman, Kiruna.

Gunnar Bergman är 45 år och bor i Kiruna. Gunnar hade sitt första förtroendeuppdrag 2015 som valberedare i föreningen Kiruna. Gunnar har efter det haft olika uppdrag genom åren. Fullmäktigedelegat, vice regionsordförande, ersättare förbundsstyrelsen för att nämna några. Gunnar har sedan 2021 haft uppdraget som regionsordförande. 

Gunnar har deltagit två gånger tidigare på förbundsstämma och ser fram emot en välorganiserad förbundsstämma där det är lätt att göra sin röst hörd, lägga förslag på förändringar och att beslut fattas med bifall från de allra flesta.

Nicklas Emmoth är 52 år och bor i Kiruna. Nicklas har varit förtroendevald sedan 2012 då han blev invald som ledamot i föreningsstyrelsen i Kiruna. Nicklas har varit mycket engagerad i hyresgästernas villkor i samband med den stora stadsflytten. Nicklas blev invald som ersättare i regionstyrelsen 2013. Två år senare valdes han in som ordinarie ledamot. Nicklas har varit föreningsordförande i Kiruna sedan 2022.

Nicklas har nu fått mandat att för tredje gången representera region Norrland på förbundstämman.