Några av våra stämmoombud från region Norrland
Mia Dahlström

Gunilla, Lars och Sören - tre stämmoombud från Luleå

Gunilla, Lars och Sören kommer att tillsammans med 150 valda ombud från hela landet besluta om vilka regler som skall gälla inom Hyresgäst­föreningen och ta många viktiga och bra beslut för landets hyresgäster. Förbundsstämman hålls i Göteborg den 15 - 18 juni.

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av
medlemmarna – fått deras förtroende – för att föra deras talan på stämman.
Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv
miljon medlemmar.

Som stämmoombud deltar man i alla beslut som stämman ska
fatta, allt ifrån att godkänna hur stämman ska arbeta (arbetsordningen),
till att behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från
förbundsstyrelsen, välja ny förbundsstyrelse och fastställa föreningens stadgar.

 

Gunilla Gahnström Luleå Hyresgäst­föreningens Stämmoobud
Gunilla Gahnström Luleå

Gunilla Gahnström är 53 år och bor i Luleå. Hon hade sitt första förtroendeuppdrag 2004 som ersättare i en lokal Hyresgäst­förening och året därpå valdes hon som ordförande. Gunilla har varit ledamot i regionens fullmäktige och suttit som ledamot i föreningsstyrelsen.

Gunilla har arbetat många år inom Hyresgäst­föreningen för att engagera och förbättra hyresgästernas boendesituation. Gunilla har en gång tidigare varit ombud på Hyresgäst­föreningens stämma och detta blir hennes andra stämma.

Lars Baudin Luleå, stämmoombud
Mia Dahlström
Lars Baudin, Luleå

Lars Baudin är 75 år och bor i Luleå. Lars har varit engagerad förtroendevald sedan 1991, då han valdes in som ledamot i den lokala Hyresgäst­föreningen på området där han bor.

Lars har genom åren haft många olika uppdrag, bland annat suttit i Luleåföreningens styrelse både som ledamot och vice ordförande. Idag sitter han som ledamot i regionstyrelsen Norrland och ska nu i juni delta på sin 7:e förbundsstämma.

Lars ser fram emot att tillsammans övriga förtroendevalda i landet fatta kloka och bra beslut som gynnar landets hyresgäster.

 

Sören Lejon, Luleå. Stämmoombud
Mia Dahlström
Sören Lejon, Luleå.

Sören Lejon. 71 år och bor i Luleå. Sören har varit förtroendevald i över 36 år och har sedan dess kämpat för hyresgästers rätt till bra bostäder till rimliga hyror.

Sören första förtroendeuppdrag var som styrelseledamot i den lokala hyresgäst­föreningen på området. 1993 valdes han som ordförande för Luleåföreningen, en post som han fick förtroende att inneha i över 28 år.

Idag sitter Sören som ledamot i region Norrlands regionstyrelse och är nu på väg att delta på sin 9:e förbundsstämma. Sören känner en stolthet över att ha blivit vald som ombud.