hyresgäster

Så röstar hyresgästerna

Delrapport ett av Hyresgästerna 2022 kartlägger väljaropinionen efter upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt) och vilken tillväxtpotential partierna har bland Sveriges två miljoner röstberättigade hyresgäster.

partisympatier 2022

Varannan hyresgäst röstar på S eller V

Sedan våren 2020 har väljarsympatierna minskat för SD och ökat för V och M i
återkommande mätningar. Bland hyresgäster är effekten tydlig. S och V samlar 49 procent, V och SD är jämnstora bland hyresgästerna. För övriga boendeformer sticker småhusägare ut, där särskilt M har ökat i opinionen. S är största partiet i alla undersökta grupper. V sticker alltmer ut som ett hyresgästparti och M som ett småhusparti. SD har blivit mer jämt spritt mellan upplåtelseformerna.

Vilket parti har bäst bostadspolitik

Låga betyg för partiernas bostadspolitik

Väljarna saknar förtroende för alla partier i bostadsfrågan. Alla partier får lägre betyg på bostadspolitiken än i väljaropinionen. Inget parti, är bland det vanligaste svaret på frågan om vilka som har bäst bostadspolitik. Bland de stora partierna S, M och Sd är avvikelsen mellan väljarstöd och förtroende för bostadspolitiken störst. Vänsterpartiet når högst förtroende inom bostadspolitiken, nästan 15 procent bland hyresgäster. Socialdemokraterna har högst förtroende inom befolkningen som helhet (10-13 procent ).

bostadspolitiken viktig i valet

Bostadspolitik spelar roll för val av parti

Mer än var tredje väljare anger att bostadspolitik spelar roll för val av parti.
35 procent av alla väljare, och varannan hyresgäst anger att bostadspolitiken är helt avgörande, mycket eller ganska viktig i val av parti i höst. För småhusägare är det bara viktigt för var fjärde väljare.

är bostadspolitiken politikernas ansvar. Tar politikerna bostadsbristen på allvar?

Bostadsbristen är ett politiskt ansvar

9 av 10 väljare tycker att det är ett politiskt ansvar att lösa bostadsbristen. Men det är bara 1 av 10 väljare som tycker att politikerna tar frågan på allvar. Hyresgäster är lite mer missnöjda med bostadsbristen än bostadsägare

Så röstar hyregästerna om det vore val idag

Slutsatser

Hyresgästerna mest missnöjda med bostadspolitiken

Generellt sett är hyresgäster mer missnöjda med bostadspolitiken än andra, bostadspolitiken är även ett viktigare politikområde för de som bor i hyresrätt. Röstningsmässigt sympatiserar hyresgäster mer med socialdemokrater och särskilt mer med Vänsterpartiet än befolkningen som helhet. Men 40 procent av hyresgästerna skulle rösta på någon av Moderaterna, Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna om det vore val idag.

Stora möjligheter att öka väljarstöd med bostadspolitik  

Väljarkåren är relativt enad när det gäller huruvida bostadsbristen är ett problem och om väljarna har förtroende för att politikerna kan lösa bristen. De flesta är missnöjda och har låga förväntningar på att politikerna kan lösa problemet.

Partierna kan växa rejält bland landets 2 000 000 röstberättigade hyresgäster. De små partierna har möjligheter att mångdubbla sitt väljarstöd, medan de stora partierna kan öka sin väljarandel med 10-20 procentenheter inom gruppen. Men politikutvecklingen behöver följa med.

Majoritet vill ha fler hyresrätter

Riksdagspartierna går i otakt med väljarna i bostadsfrågan, borgerliga väljare vill till exempel inte att marknadshyror införs. Stora grupper, majoriteten av de som tar ställning, vill att staten pressar på kommunerna hårdare än idag för att planera för fler bostäder. Majoriteten inom alla partier, även KD, anger att det främst behövs fler hyresrätter när vi bygger nytt.

De bostadspolitiska förslag som partierna lanserar är ofta slag i luften och vittnar om politikens ovilja att förändra förutsättningarna på riktigt. Väljarna ser detta och utgår från att kommande förslag är av samma sort. De partier som kan komma med reformer som spelar roll har möjlighet att nå rejäla framgångar bland hyresgästerna och eventuellt inom andra grupper med.