hyresgasterna 2022 väljaropinion

Hur vill svenskarna bo?

I delrapport två av Hyresgästerna 2022 har vi frågat svenskar om hur de vill bo och hur nöjda de är med sin bostad idag. Svaren är fördelade på de tre upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.

Hur vill svenskarna bo?

Villan populärast men minskar 

I enkäter som frågar folk om vilken bostad de helst vill bo i - som i SEB:s återkommande mätning från demoskop - brukar andelen som vill bo i villa vara omkring 60 procent. Andelen har dock minskat sedan millennieskiftet när villavalet brukade uppgå till 70 procent i undersökningarna, se till exempel Dagens Industri 2018-02-20, Här är svenskarnas drömbostad. 

Andelen av den vuxna befolkningen som bor i villa är enligt SCB 53 procent. Bland de som fyllt 40 år är andelen 60 procent. Det antyder att de flesta som när en dröm om att bo i villa faktiskt kan göra det.  

faktorer som är viktigast vid val av boende

Rimlig boendekostnad viktigast 

När det kommer till preferenser framstår hanterliga boendekostnader som viktigt för alla, särskilt för hyresgäster. Gruppen har ofta sämre ekonomi än andra och är i större behov av ett samhälle som prioriterar god tillgång på prisvärda bostäder.  

För hyresgäster och bostadsrättsägare är boendekostnader som inte är för höga den vanligaste faktorn att prioritera. På andra plats kommer tryggt bostadsområde för båda grupperna. För de som bor i småhus kommer närhet till natur på näst högsta plats.

Hur nöjd är du med ditt boende?

Småhusägare mest nöjda 

Småhusägare är mest nöjda med sin bostad. Åtta av tio småhusägare anger någon av de två högsta kategorierna när de bedömer sitt boende på en sex-gradig skala. Bland bostadsrättsägarna gör 75 procent detsamma och bland landets hyresgäster gör sex av tio detsamma. Mycket få är missnöjda. Av hyresgästerna, där andelen missnöjda är störst, är det ändå bara fyra procent som anger någon av de två lägsta nivåerna på skalan. 

De flesta vill bo i ett eget litet hus med egen tomt. Men bland de som bor i lägenhet, vill de flesta bo kvar i lägenhet. Majoriteten av de som hyr eller äger sin lägenhet vill bo som de bor idag. Bland de som bor i småhus vill 80 procent fortsätta bo som de redan gör. Men bland de som bor i lägenhet idag finns ändå en stor grupp - 35–40 procent - som hellre skulle vilja bo i ett eget hus med tomt. Totalt anger 61 procent att ett eget hus med tomt är så som de vill bo. 

Bland småhusägare är det i stället ett eget hus i eller nära en mindre stad som är det mest attraktiva alternativet. Lägenheter framstår som attraktiva i, eller nära, små och stora städer. Medan hus med tomt framstår som mer eller mindre lika attraktivt överallt i landet.

Bo i stad eller på landet?

Centralt läge attraktivt, förutom på landet. 

Respondenterna fick fråga om läge: centralt, förort eller längre bort till närmsta samhälle. Detta utan möjlighet att ange lägenhet eller eget hus som alternativ. 

Det centrala läget är mycket attraktivt för de som vill bo i större eller mindre städer. Där angav 54, respektive 49 procent, att det centrala läget är att föredra. 

Bland de som föredrog ett mindre samhälle däremot angav 51 procent att avstånd till samhället är att föredra framför närhet till det. 

vilken typ av bostad passar din ekonomi?

Stadsnära viktigare än villa. 

Ställs relativt attraktiva lägenheter mot antingen kostsamma villor eller villor med lång restid påverkas valet av bostad. Villan med höga boendekostnader är inte attraktiv, även med närheten till en stad, i alla fall när den ställs mot mer eller mindre centrala lägenheter med låga eller genomsnittliga boendekostnader. 

En villa med längre pendlingstid, fast med tillgång till lantlig miljö är mer attraktivt än den centrala villan. Särskilt bland de som redan bor i småhus är en lantligt belägen villa en attraktiv typ av bostad att bo i.  

Mest populär blir, när frågan ställs på det här sättet, den centrala bostadsrätten, 34 procent av alla föredrar den. Den centrala hyresrätten och lantliga villan är ungefär lika populära, 25 kontra 23 procent väljer någon av de alternativen.  

preferenser boende centralt eller längre bort

Villan viktigare än bekvämlighet, trygghet och natur 

Ställs det egna huset mot ett antal faktorer så kvarstår en kärna, 32 procent av hela befolkningen, som fortfarande väljer villa som sitt önskade boende. Bland de som redan bor i småhus är gruppen större. Här väljer varannan villa framför lägenhet med: ett centralt läge, större boyta, lägre boendekostnader, tryggt område, modernare standard, bättre kommunikationer, bättre tillgång till natur och tillgång till uteplats och balkong. 

Frågan är ställd så att frågorna är fristående från varandra. Hade frågorna varit summerande, med till exempel stor, central, modern, lägenhet med närhet till natur, mot villa utan något av detta. Då hade det säkerligen genererat andra resultat. 

Hanterliga boendekostnader, tryggt boende, och närhet till natur är viktigt för de flesta. För de som bor i småhus anger så stor del att villan är viktig att den kvalar in som den näst vanligaste faktorn att prioritera vid val av bostad.