Hyresgästerna 2022 Ekonomi & utsatthet

Ekonomi och utsatthet

I den sjätte delen presenteras ekonomin och sociala förhållanden bland landets hyresgäster och bostadsägare. Vi undersöker även livssituationen bland utsatta hushåll – trångbodda, ekonomiskt stressade och hushåll med ohållbara boendekostnader.

Var tredje hyreshushåll har ohållbara boendekostnader

De flesta har idag ett liv med tillräckligt ekonomiskt utrymme för att leva och bo på ett bra sätt. Men betydande delar av befolkningen lever i bostadssocial eller ekonomisk utsatthet.  Boendekostnader står för en stor del av våra utgifter. Bland landets hushåll har 15 procent ohållbara boendekostnader. Nästan var tredje hyreshushåll anger att de idag har boendekostnader som är ohållbara. Höjda boendekostnader som skulle kunna komma av en omfattande renovering eller höjda räntor, riskerar att öka andelen utsatta hushåll till 30 procent av hela befolkningen. 

Utsatta hushåll

Delar av befolkningen har en pressad livssituation. Här redovisas fyra grupper av så kallade utsatta hushåll

  • Trångbodda: Hushåll där bostaden har färre än 20 kvm per person i hushållet. Definitionen är hämtad ur Boverkets rapport från år 2020 Mått på bostadsbristen. 
  • Ekonomiskt stressade: Hushåll som inte klarar konsumentverkets uppskattade kostnader för individer i ett hushåll, här angett som 5 500 konor per barn och 6 400 kronor per vuxen, boendekostnader inkluderat. 
  • Ohållbara boendekostnader: Hushåll som betalar mer än 40 procent av deras inkomst, efter skatt och bidrag, i boendekostnader. Definitionen är hämtad från Eurostat. Boendekostnader är här definierade som hyra, ränta och avgifter som inte kan undvikas. Amortering på eventuellt bostadslån är inte medräknat. 
  • Ohållbara boendekostnader vid ökning: Innehåller ett scenario där boendekostnaderna ökar med 50 procent. Måtten anger hushåll som då skulle komma att betala mer än 40 procent av disponibel inkomst i boendekostnader.
utsatta svenska hushåll på bostadsmarknaden

Ett av fem hyreshushåll klarar inte hushållsbudgeten

Av alla hushåll är det tolv procent som inte klarar en normal hushållsbudget. Nästan vart femte hyreshushåll klarar inte av att betala hushållets kostnader. Bland de som äger sin bostad är det tio procent som inte har ekonomi att betala kostnader för boende och leverne.

Var fjärde hushåll kan stå med ohållbara boendekostnader

Boendekostnaderna kan komma att öka framöver, till följd av regel- och ränteförändringar. Om boendekostnaderna (ej amortering) stiger med 50 procent skulle andelen med ohållbara boendekostnader nästan fördubblas, från dagens 15 procent till 26 procent av hela befolkningen. Bland bostadsägare skulle problemet öka, 23 procent av hushållen i bostadsrätt och 18 procent av småhusägarna skulle då få ohållbara boendekostnader.  

separation

Kvinnor mest ekonomiskt utsatta vid skilsmässa

Omkring var femte svarande anger att de inte skulle ha råd att bo kvar om relationen med sambon tog slut. Bland hyresgäster och kvinnor anger cirka 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en skilsmässa. 14 procent av män svarar att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin bostad. Bland de ekonomiskt utsatta hushållen är det som värst. 36 procent av de ekonomiskt stressade och 43 procent av de med ohållbara boendekostnader kan inte bo kvar vid en separation.  

Har du råd att bo kvar om du förlorar jobbet?

Få klarar att bo kvar vid arbetslöshet

Utsatta hushåll har svårare att få ekonomin att gå ihop om någon i hushållet skulle förlora jobbet. 23 procent av alla hyresgäster svarar att de inte har råd att bo kvar om de blev av med jobbet. Av de som bor i hus är andelen tolv procent som inte skulle kunna bo kvar i sitt hus. Bland de utsatta hushållen är andelen högre. Här anger mellan 26 och 30 procent att de inte kan bo kvar om de blev arbetslösa.

klarar din ekonomi att du sparar pengar

Varannan har inte råd att spara

Bland de ekonomiskt utsatta hushållen kan drygt 45 procent inte spara pengar som det är idag. Bland landets hyresgäster anger 28 procent att de inte har råd att spara. Andelen är ungefär densamma inom de trångbodda hushållen som även de har svårt att lägga undan pengar.